Apr 1, 2009

Michaels Jackson မြတ္ဆလင္ေျပာင္းသြားရုံမက တရားပင္ေဟာေနျပီ

မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသာ ေမ်ာက္ႏွင့္တူသည္မဟုတ္ပါ။ ဥာဏ္ရည္အဆင့္အတန္းလည္း ေမ်ာက္ႏွင့္တူေပသည္။ ေရွ႔မွ တစ္ေယာက္ လုပ္ျပလွ်င္ စဥ္းစားဥာဏ္မရွိ ၊ အေကာင္းအဆုိး မေ၀ဖန္ပဲ ေမ်ာက္မ်ားကဲ့လုိ႔ ေနာက္လုိက္ျပီးလုပ္တတ္ေပသည္။

(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: