Apr 30, 2009

မြတ္ဆလင္တုိ႔၏ ဂုစ္ယူဖြယ္ ေစာက္ရွက္မရွိတဲ့ Mujra အက

မြတ္ဆလင္ေတြဟာ အရင္တုံးက ဘာသာေရးကုိ စစ္တုိက္ျပီးခ်ဲ႔ထြင္ပါတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္ျပီး ဘာသာေျပာင္းခုိင္းပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာ အဲလုိလုပ္လုိ႔မရေတာ့ လိမ္ညာတဲ့ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳလာပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ဘာသာဟာ မိန္းမေတြရဲ့ သိကၡာကုိ ကာကြယ္တဲ့ ဘာသာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ပုံေဖၚခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေတြ ၾကည့္ရင္လည္း အဲလုိပဲ အမွတ္မွားေအာင္ အကြက္က်က် လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ သူတုိ႔ ကုိးကြယ္တဲ့ ေက်ာက္တုံးၾကီးဟာ မိန္းမရဲ့ ဇတ္အဂၤါၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ မုိဟာမက္နဲ႔ သူရဲ့ မိန္းမေတြဟာ တဏွာရူးမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားေတြသိထားသူမ်ား အမွန္ကုိ ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ Mujra အကေတြကုိ စုစည္းတင္ျပလုိက္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႔က Mujra အကကုိ အိႏၵိယမွာ စတင္တယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါကစၥတန္ကုိ မြတ္ဆလင္ေတြ သိမ္းပုိက္ျပီးမွ ေပၚထြန္းလာတဲ့ အကသာျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္မိန္မေတြက ေခြးမေတြလုိ ေလးဘက္ေထာက္ျပီး ဖင္ပဲ လွဳပ္ပါတယ္။ ပါကစၥတန္မြတ္ဆလင္မေတြက လွဳပ္တဲ့ေနရာပုိမ်ားပါတယ္။ ႏြားမၾကီးေတြလုိ ႏုိ႔ေတြကုိလွဳပ္ပါတယ္။ (ႏြားမသာ ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ တန္ဖုိးရွိမွာပဲ) ေပါင္ကားပါတယ္။ အ၀တ္ေတြကုိ လွန္ပါတယ္။ မုိးေရထဲမွာပဲ သီခ်င္းဆုိပါတယ္။ ပါကစၥတန္ မြတ္ဆလင္မေတြဟာ ဖာသည္မေတြထက္ေတာင္ အရွက္သိကၡာမဲ့သူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း အခုဗီဒီယုိမွာ ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မုိဟာမက္ရဲ့ မိန္းမေတြဟာ ဖာသည္နဲ႔ မကြာပါဘူး။ Aisha ဆုိရင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းကုိ တျခားေယာက်ားနဲ႔ ေဖာက္ျပန္သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Hadith ဖတ္သူတုိင္း အဲဒီအျဖစ္ကုိ သိပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ ျဖစ္ရတာ ဂုဏ္ယူပါတယ္ဆုိတဲ့ ကုလားမ်ားလည္း ဆက္လက္ ဂုဏ္ယူႏုိင္က်ပါေစ။ မင္းတုိ႔ေတြအဖြား မုဒိမ္းက်င့္ခံရျပီး မြတ္ဆလင္ျဖစ္အတင္းေျပာင္းခံထားရတဲ့အျဖစ္ကုိလည္း မသိဟန္ေဆာင္ေနပါ။ အရူးစိတ္ခ်မ္းသာမွ ကမာၻၾကီးက ျငိမ္းခ်မ္းပါတယ္(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

1 comment:

Anonymous said...

nice shakes and big boodies .. cool!

Those indian Songs are also nice to listen.

Gawdama grown up place India ka lar advertising lar ? haha

budha ka lar myo day ga sout yan sexy phyit thar bae naw :D

budha ga lu lo ma nay dat lo go to forest n live like animal lar ? pee dot dog lo chon swal sar lite thay dal ..haha ...nice barstered !!

shwe dagaon pagoda dat ...a twal dway jee bae ..lar lar pee loe ja dar ..phar khan lo bae naw ..dar lar budha bar thar so dar..hee..hee

At the restaurant..when people eating..a ngat lo lo..tha daung zar lo lo zoot sout shat ma shi taung sar dar lal monks n thi la shin dway bae...ma hlu yin kyain zae they dal byar.. haha dar lar budhis

phone gyi kyaung so dar lu mike tway su nay dar..yat kwat htae fighting so yin monks...donation money dway nat prostitution lote tar lal monks pae..tea shop
sit tal monk ga ..haha hot tal ... girls see yin hnar boo za gar taung lite pyaw lite thay dal ..haha ..

The Ma Nya Kyaung Tite mhar so monks driving lancrewzar, they got setallites, vcd, dvd full facilities, they watch x movie at night, morning so lee taung B...lar dat da gar ma dot nar B thar mhat..hee

monks loe dar khan chin dat main ma dway ga phone gyi kyaung regular twar ..hote lo :D

main ma ko bal lo tar wun mae loe ya dal so dar..lazy budh ka lar teach u right? budha fck wife n give a way to suzakar pon nar lee sar kway pya dar lay ..hay..hay...hot ..hot :P

budha bar thar so dar tha dung zar war di bae...lazy budha ka lar ga lote mha ma sarr boo dar ...aein bauk seed sout shat ma shi lite taung sar dar ..ngar taung gwin hu pee la yay hlu lite thay dal :P

thats y all buhda ka lar followers got the daung zar life .. lowest life ..lowest culture ...sout sint ma shi dar dway lote ...gay works like this kind of website open pee a yay ma ya a phet ma ya lote

Bar thar phyat.thar tha nar phyat a lote ko bal mi kaung pha khin thar tha mee mha ma lote phoo.but phar thal ma nat sat mway htar thu dway nat..kway loe ma thar dway lote tal coz you have no culture

Besides..nobody is that fool to believe ur set ups and lies ...ur website is quite entertaining this box is a good chee dwin too...nice to throw all the shits in here ..thanks

u really want to do anti-muslim ? if u r brave enough go to yell at muslim yat kwat lay hta main out ka lat thee ma pya nat.. ka yaw ..ka yaw .shat..shat

oh...poor pathetic people ..min dot ba wa ga lal kwar ..thay dar po kg mal ..malaysia twar pee muslim dway yat kyun lote pee muslim pay sar kan sar sarr nay ya pee dot anti-muslim aww ya dar .

min dot lal chaung ko a khu..nga chay ma nat ka law htote lite yin muslim pay sar kan sar sarr htar dar dway htwat lar mhar kwa !!! oh...poor pathetic people ..min dot ba wa ga lal kwar ..

politically u all loosed already ...cos a khu min dot calling mohamed(sol) more then sout budha ka lar mo lar ..u all r under islamic influencial ..shat ..shat ..:P

dar nat myar..sout shat ma shi aww nay ja dal ..anti-islam a thinn daw so pee muslim's servent a thinn daw so taw po thind taw mal naw..hee..hee