May 16, 2009

ဇလြန္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ မပုတ္ မသုိးသည့္ ရုပ္ကလတ္ေတာ္အထက္ပါဗီဒီယုိကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရဟႏာၱလုိ႔ သမုတ္ရမည့္ ဇလြန္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ရုပ္ကလတ္ေတာ္ ဗီဒီယုိျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ မပုတ္မသုိးသည့္ အျပင္ ဆံေတာ္မ်ားပင္ ရွည္ထြက္ေနသည္ကုိ ဖူးျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဗုိက္ေတာ္ ႏွင့္ ေပါင္တံတုိ႔ကုိ ရုိက္ျပထားသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မျဖစ္ႏုိေခ်။ မပုတ္မသုိးေအာင္ ေပါင္မွ အသားလွီးျပီး ေဆးသြင္းခဲ့မွဳ မရွိသည္ကုိ ျပသလုိဟန္ရွိပါတယ္။ မာမီလုပ္လုိသည့္အခါတုိင္း အတြင္းမွ ကလီစာျဖစ္သည့္ အသဲ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္၊ ႏွလုံး၊ ဦးေဏွာက္တုိ႔ကုိ ခြဲထုတ္ျပစ္ရပါသည္။ ထုိကလီစာမ်ားႏွင့္ မပုတ္ မသုိးေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိသုိ႔အတြင္းမွ ကလီစာမ်ားကုိ ထုတ္ထားသည့္ ဗုိက္ခြဲရာမရွိေၾကာင္း သိျမင္ေစရန္ ဗုိက္ေတာ္ကုိ ရုိက္ျပသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

လူတုိင္းသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး လိမ္ညာေနၾကပါသည္။ အသက္ရွင္စဥ္တြင္ မူဟန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လိမ္ညာႏုိင္ေသာ္လည္း အသက္ေသေသာအခါတြင္ ဘယ္လုိမွ လိမ္ညာလုိ႔ မရႏုိင္ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာေလးအတြက္ မပုတ္မသုိးေအာင္ လိမ္လည္ဖုိ႔ ေဆးႏွင့္နည္းပညာမွာ မ်ားစြာ ေစ်းၾကီးလြန္းသျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ယခုအေလာင္းေတာ္သည္ ျပဳျပင္ စီရင္ထားျခင္းမရွိေသာ ဆရာေတာ္၏ အေလာင္းေတာ္သာျဖစ္ေပါသည္။

ယခုလုိရွင္းျပရျခင္းမွာ ဆရာလုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက မိမိတုိ႔ ဘာသာကုိ အစြန္းေရာက္လြန္းေသာ သံသယမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ သိမွတ္ထားသည္မ်ားကုိ ေ၀ငွလုိက္ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဇလြန္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ရုပ္ကလတ္ေတာ္ကုိ ၾကည္ညဳိရင္း အမ်ဳိးသာသာ၊ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူႏုိင္ပါေစ။
(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

13 comments:

ya said...

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေဖၚျပသည့္ ဇလြန္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ရုပ္ပလပ္သည္ တကယ့္ျဖစ္မွန္ ျဖစ္သည္။ ထိုရုပ္ပလပ္ေတာ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သံတြဲၿမိဳ႔ (ငပလီရွိေသာ ၿမိဳ႔)၏ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ၁၀ မိုင္အကြာ ရွိ ဇလြန္ရြာေလးတြင္ ယေန႔တိုင္ ရွိေနေလသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ရွိခဲ့ေလ ၿပီ။ ဇလြန္ရာကေလး၏ ရာဇ၀င္မွာ ျမန္မာဘုရင္မ်ား ေခတ္မွ ရခိုင္ဘုရင္အား လာေရာက္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ ျမန္မာ့စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ရိကၡာ သယ္ေဆာင္ရန္ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ဇလြန္ၿမိဳ႔မွ လုပ္သားမ်ားမွ ဆင့္ပြားခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္သည္။ ထိုစစ္သည္မ်ားမွာ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ်ား ျဖစ္၍- သူတို႔ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည့္ ဧရာ၀တီ ဇလြန္ ဇာတိအမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေသာ္ သားသမီးမ်ိဳးဆက္မ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလိုက္ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည္ မ်ိဳးဆက္ ၂ ဆက္အထိ မြတ္စ္လင္ အမည္ခံ အႂကြင္းအက်န္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနထိုင္လာခဲ့လွ်က္- ယခုအခ်ိန္ထိ မိမိကိုယ္ မိမိ ဗမာဟု ခံယူၾကသည္။ ဇလြန္ရြာႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ျမန္မာျပည္မ နာမည္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဖိုး၀ကုန္းရြာ၊ တံခြန္တိုင္ရြာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုရြာမ်ားတြင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္ အႂကြင္းအက်န္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ားကလည္း မိမိကိုယ္မိမိ ဗမာဟု ခံယူ၍ ရခိုင္မြတ္စ္လင္ ဆရာမ်ားႏွင့္ အယူ၀ါဒ မတူေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဇလြန္ရြာ၌- မြတ္စ္လင္မ်ား မရွိေသာ္လည္း ဇလြန္ရြာသားမ်ားသည္ မြတ္စ္လင္မ်ား ႏွင့္ ျပသနာမရွိပါ။ ယခု ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ေဖၚျပသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီး မပ်ံလြန္မွီက ဆရာေတာ္ႀကီးအား ၀တၳဳ ဆြမ္းကြမ္း ဆက္ကပ္သည့္ သူမွာ ဦးဆြာေလဟ္ေခၚ မြတ္စ္လင္ ျဖစ္သည္။ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ဇာဒီျပင္ရြာသား ျဖစ္သည္။ သူ႔ဇနီးမွာ ဇလြန္အစိုးရ ေဆးခန္းမွ နာ့စ္မ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရုပ္ကလပ္ေတာ္မွ ဆံမုတ္ဆိတ္မ်ား။ လက္သည္း ေျခသည္းမ်ားအား စင္ၾကယ္ေပးသည္မွာလည္း ဦးဆြာေလ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ ဇလြန္ရြာမွ ထြက္လာခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ထိ ရုပ္ကလပ္ေတာ္၏ ေ၀ယာ၀စၥမ်ားကို ဒုကၡခံ ျပဳလုပ္ေပးေနသူ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မသိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္၏ ရုပ္ကလပ္အား ေဖၚျပလွ်က္ မြတ္စ္လင္မုန္းတီးေရး၌ အသံုးျပဳေနျခင္းကို ကန္႔ကြက္ပါသည္။

ဇလြန္ရြာသား

satan said...

သည္ဆိုဒ္ကိုလုပ္ထားသူက... မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး၀ါဒသမားလို႔ထင္ပါတယ္....ေရးထားတဲ႔အရာအားလံုးနဲ႔..မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရးကဘာမွမဆိုင္ပါဘူး...ဆိုင္သလိုလိုေရးေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္...

san said...

အသိတရားမရွိတဲ႕ ဒီဘေလာက္ပိုင္ရွင္ နဲ႕ ကတံုးးလူပ်င္းနဲ႕ ဗမာ သူခိုး လူလိမ္ေတြ ခင္ဗ်ား

မင္းတို႕ ဘာသာက အရမ္းမြန္ုျမတ္တယ္လို႕ ေျပားေနရေအာင္ မင္းတို႕မွာ အသိတရားဒီေလာက္ေတာင္ ေခါင္းပါသလာ
မင္းတို႕ေတြကို ေမးစရာရွိတယ္ ဒါေတြ ကို ေသခ်ာ စဥ္းစား ၿပီးေျဖ
၁။ မင္းတို႕ ဗမာေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဘုရား ဆိုတာရွိလာ

၂။ မင္းတို႕ဘုရားက ဘယ္က လဘယ္က လာတာလည္။

၃။ ကိုယ္ကြယ္စရာမရွိလို႕ အေရၾကီး က်ာကူ လီ ေကာင္ေတြ မင္းတို႕ အေမေတြ အမေတြ ကိုယ္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ဆက္သေနရလို႕ မခံနိုင္လို႕ အျခား ကိုးကြယ္ စရာရွာတာ ဘာေၾကာင့္လည္

၄။ ဗမာေတြမွာ ကိုးကြယ္စရာမရွိလို မြန္ေတြဆီကေန ဘုရားဓာ ပနာပါ မက်န္ ခိုးယူတာ ဘယ္သူေတြလည္။

၅။ ေဂါးတမက မင္းတို႕ကိုယ္ ငါဘုရားပါလို႕ ေျပားဖူးလာ။

၆။ ေဂါးတမ လူမျဖစ္ခင္က လူေတြ ဘာကိုယ္ ကိုးကြယ္ၾကလည္။

ရ။ နီေပါး မွာ ရွိတဲ႕ လူေတြက ဘာလို႕ ေဂါးတမကို မကိုးကြယ္ၾကလည္

၈။ မင္းတို႕ ေဂါးတမက ဘာလူမ်ဳိးလည္

၉။ ငါတို႕ ပါတီအာဏာရရင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဗုဒဘာသာ နိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္ ေပးမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူေျပားခဲ႕ လည္ မင္းတို႕သိလာ

၁၀။ WORLD မွာ မင္းတို႕ ဗမာေတြ ဘယ္နွစ္ရာခိုင္နႈန္းရွိလည္းမင္းတို႕သိလာ

၁၁။ WORLD မွာ BUDISH နိုင္ငံ ဘယ္နွစ္နိုင္ငံ ရွိလည္။

၁၂။ BUDISH နိုင္ငံ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္႕အနက္မွ မင္းတို႕ ျမန္မာနိုင္ငံက ဗမာေတြက အယုတ္မာဆံုးဆို မင္းတို႕ျငင္းမလာ။

၁၃။ မင္းတို႕ ကတံုးလူပ်င္းေတြ လူေတြအေရွ့မွာ သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ သူမ်ားသားမယား သမီးပ်ဳိေတြကို ဒီေနတိုင္ ဖ်က္ဆီးေနတယ္ဆိုတာ မင္းတို႕ျငင္းမလာ

၁၄။ ဒီေန႕ ဒီေခာတ္မွာ နာမည္ၾကီးေနတဲ႕ ကတံုးေကာင္ေတြ မိန္းမအၾကီးေတြကို နိွပ္ခိုင္းတယ္ သူမ်ား မယားေတြကို နိွပ္ခိုင္းတယ္ ဇိမ္ယူတယ္ ဒါေတြက သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္လာ

၁၅။ မင္းတို႕ရဲ႕ အေမေတြ အမေတြ နွမေတြ အေဒၚေတြ ကတံုးေကာင္ေတြ နဲ႕မအိပ္ဖူး ဘူးလို႕ မင္းတို႕ေျပားနိုင္မလာ

၁၆။ အတိအက် ေျပားရလွ်င္ မင္းတို႕ရဲ႕ ကတံုးေကာင္ အလိုေတာ္ျပည္႕ဆရာေတာ္ မင္းသမီးဘယ္နွစ္ေရာက္နဲ႕ အိပ္ခဲ႕လည္ သူရဲ႕ တပည္႕အရင္း ဦးဇင္းဘလူး ဘာေတြလုပ္ေပးလည္ ဘယ္နွစ္ေရာက္ကို ေခၚေပးလည္ ဒါေတြကို မင္းတိုကသိလာ

၁၇။ မင္းတို႕ဗမာေတြ ကုလားေတြရဲ႕ က်ိန္စာ မိေနတယ္ဆိုတာမင္းတို႕ သိလာ။ ဘာေၾကာင့္ဒီေမးခြန္းကိုေမးရလည္းဆိုရင္ ကုလားေတြကိုယ္ မင္းတို႕ မုန္းသေလာက္ ဒီကေန႕ မင္းတို႕တေတြ ကုလာကိုယ္ ရွိခိုးေနရတယ္ ကုလားကိုယ္ ကိုးကြယ္ေနရတယ္ ကုလာေတြဆီမွာ မင္းတို႕တေတြ ကၽြန္ခံေနရတယ္ မင္းတို႕ ကိုးကြယ္ေနတဲ႕ ေဂါးတမက ကုလားဆိုတာ မင္တို႕ ေမ႕ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလာ ဒါေတြအားလံုးက ကုလားေတြက မင္းတို႕ကို က်ိန္ထားတဲ႕ က်ိန္စာေတြဘဲး

မင္းတို႕ေတြကို သိပ္မေမးခ်င္ေတာ႕ဘူး သနားတယ္ ေမးတာမ်ားရင္ မင္တို႕တေတြ ကတံုးေတြကိုယ္ လိုက္သတ္ေနအံုးမယ္
မင္းတို႕ရဲ႕ ဘာသာက အမွန္တရားဆိုရင္ ဒီ COMMENT ကို မဖ်က္ဘဲးထားေပါ႕ လူလိမ္ဘာသာဆို ဖ်က္ေပါ႕
မေက်နပ္ရင္ဒီကိုလာခဲ႕ ထပ္ရွင္းေပးမယ္ HAPMALAYSIA@GMAIL.COM

san said...

အသိတရားမရွိတဲ႕ ဒီဘေလာက္ပိုင္ရွင္ နဲ႕ ကတံုးးလူပ်င္းနဲ႕ ဗမာ သူခိုး လူလိမ္ေတြ ခင္ဗ်ား

မင္းတို႕ ဘာသာက အရမ္းမြန္ုျမတ္တယ္လို႕ ေျပားေနရေအာင္ မင္းတို႕မွာ အသိတရားဒီေလာက္ေတာင္ ေခါင္းပါသလာ
မင္းတို႕ေတြကို ေမးစရာရွိတယ္ ဒါေတြ ကို ေသခ်ာ စဥ္းစား ၿပီးေျဖ
၁။ မင္းတို႕ ဗမာေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ ဘုရား ဆိုတာရွိလာ

၂။ မင္းတို႕ဘုရားက ဘယ္က လဘယ္က လာတာလည္။

၃။ ကိုယ္ကြယ္စရာမရွိလို႕ အေရၾကီး က်ာကူ လီ ေကာင္ေတြ မင္းတို႕ အေမေတြ အမေတြ ကိုယ္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ ဆက္သေနရလို႕ မခံနိုင္လို႕ အျခား ကိုးကြယ္ စရာရွာတာ ဘာေၾကာင့္လည္

၄။ ဗမာေတြမွာ ကိုးကြယ္စရာမရွိလို မြန္ေတြဆီကေန ဘုရားဓာ ပနာပါ မက်န္ ခိုးယူတာ ဘယ္သူေတြလည္။

၅။ ေဂါးတမက မင္းတို႕ကိုယ္ ငါဘုရားပါလို႕ ေျပားဖူးလာ။

၆။ ေဂါးတမ လူမျဖစ္ခင္က လူေတြ ဘာကိုယ္ ကိုးကြယ္ၾကလည္။

ရ။ နီေပါး မွာ ရွိတဲ႕ လူေတြက ဘာလို႕ ေဂါးတမကို မကိုးကြယ္ၾကလည္

၈။ မင္းတို႕ ေဂါးတမက ဘာလူမ်ဳိးလည္

၉။ ငါတို႕ ပါတီအာဏာရရင္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဗုဒဘာသာ နိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္ ေပးမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူေျပားခဲ႕ လည္ မင္းတို႕သိလာ

၁၀။ WORLD မွာ မင္းတို႕ ဗမာေတြ ဘယ္နွစ္ရာခိုင္နႈန္းရွိလည္းမင္းတို႕သိလာ

၁၁။ WORLD မွာ BUDISH နိုင္ငံ ဘယ္နွစ္နိုင္ငံ ရွိလည္။

၁၂။ BUDISH နိုင္ငံ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္႕အနက္မွ မင္းတို႕ ျမန္မာနိုင္ငံက ဗမာေတြက အယုတ္မာဆံုးဆို မင္းတို႕ျငင္းမလာ။

၁၃။ မင္းတို႕ ကတံုးလူပ်င္းေတြ လူေတြအေရွ့မွာ သူေတာ္ေကာင္း အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ သူမ်ားသားမယား သမီးပ်ဳိေတြကို ဒီေနတိုင္ ဖ်က္ဆီးေနတယ္ဆိုတာ မင္းတို႕ျငင္းမလာ

၁၄။ ဒီေန႕ ဒီေခာတ္မွာ နာမည္ၾကီးေနတဲ႕ ကတံုးေကာင္ေတြ မိန္းမအၾကီးေတြကို နိွပ္ခိုင္းတယ္ သူမ်ား မယားေတြကို နိွပ္ခိုင္းတယ္ ဇိမ္ယူတယ္ ဒါေတြက သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္လာ

၁၅။ မင္းတို႕ရဲ႕ အေမေတြ အမေတြ နွမေတြ အေဒၚေတြ ကတံုးေကာင္ေတြ နဲ႕မအိပ္ဖူး ဘူးလို႕ မင္းတို႕ေျပားနိုင္မလာ

၁၆။ အတိအက် ေျပားရလွ်င္ မင္းတို႕ရဲ႕ ကတံုးေကာင္ အလိုေတာ္ျပည္႕ဆရာေတာ္ မင္းသမီးဘယ္နွစ္ေရာက္နဲ႕ အိပ္ခဲ႕လည္ သူရဲ႕ တပည္႕အရင္း ဦးဇင္းဘလူး ဘာေတြလုပ္ေပးလည္ ဘယ္နွစ္ေရာက္ကို ေခၚေပးလည္ ဒါေတြကို မင္းတိုကသိလာ

၁၇။ မင္းတို႕ဗမာေတြ ကုလားေတြရဲ႕ က်ိန္စာ မိေနတယ္ဆိုတာမင္းတို႕ သိလာ။ ဘာေၾကာင့္ဒီေမးခြန္းကိုေမးရလည္းဆိုရင္ ကုလားေတြကိုယ္ မင္းတို႕ မုန္းသေလာက္ ဒီကေန႕ မင္းတို႕တေတြ ကုလာကိုယ္ ရွိခိုးေနရတယ္ ကုလားကိုယ္ ကိုးကြယ္ေနရတယ္ ကုလာေတြဆီမွာ မင္းတို႕တေတြ ကၽြန္ခံေနရတယ္ မင္းတို႕ ကိုးကြယ္ေနတဲ႕ ေဂါးတမက ကုလားဆိုတာ မင္တို႕ ေမ႕ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာလာ ဒါေတြအားလံုးက ကုလားေတြက မင္းတို႕ကို က်ိန္ထားတဲ႕ က်ိန္စာေတြဘဲး

မင္းတို႕ေတြကို သိပ္မေမးခ်င္ေတာ႕ဘူး သနားတယ္ ေမးတာမ်ားရင္ မင္တို႕တေတြ ကတံုးေတြကိုယ္ လိုက္သတ္ေနအံုးမယ္
မင္းတို႕ရဲ႕ ဘာသာက အမွန္တရားဆိုရင္ ဒီ COMMENT ကို မဖ်က္ဘဲးထားေပါ႕ လူလိမ္ဘာသာဆို ဖ်က္ေပါ႕
မေက်နပ္ရင္ဒီကိုလာခဲ႕ ထပ္ရွင္းေပးမယ္ HAPMALAYSIA@GMAIL.COM

jamal said...

san သိပ္ေကာင္းတဲ့ေရးသာခ်က္ပါဘဲဆက္ေ၇းပါ....
အာေပးပါတယ္ဒီဗမာ့ေခြးသခုိေတြကုိဒီတက္မက..
ေၿပာမွေတာ္၇ာက်မွာမဟုတ္၇င္ကုိယ္ႏွမကုိယ္လုိး
တဲ့ဗမာေတြေခြးဝသိပ္ဝတယ္ေကာင္းေတြသူေတာင္း
စားထမင္းဝလီးေတာင္းဆုိတာမိ်ဳလုိ့ေကြ်းတဲ့လက္

္ကုိၿပန္ကုိက္ခ်င္တဲ့ေကာင္းေတြကြ်န္းမိ်ဳးရုိေတြ.....

win said...

ေအာ္ ခက္သား အေတာ့္ကို မိုက္ရိုင္းတဲ့ လူေတြဘာလား ... ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာကို မွားပါတယ္လို႔ ဘယ္သူက ေျပာေနလို႔လဲ ... အခု ဟာက ဗုဒၶဘာသာမွာ ဒီလို မွတ္ေက်ာက္တင္စရာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာေနတာ...တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမွာ အဲဒီ့လို မွတ္ေက်ာက္တင္စရာ ရွိရင္လည္း ျပေပါ့ မရွိဘူးဆိုရင္လည္း ျငိမ္ျငိမ္ေလးေနလိုက္ေပါ့... ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာက ယ်ဥ္ေက်းေကာင္း ယ်ဥ္ေက်းလိမ့္မယ့္ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႔ကေတာ့ အတိအက်ကို မိုက္ရိုင္းလြန္းတယ္...

martin said...

မ်ိဳး႐ိုးအစဥ္အဆက္ မရွိတဲ့ အေျခာတ္ၾကီး ဘုတ္ဒ ကို ကိုးကြယ္တဲ့ ေခြးဗမာ လူမ်ိဳး


ငါလီး ကိုလာျပီး မွတ္ေက်ာက္ လာတင္

Anonymous said...

ဆုိဒ္ပုိင္ရွင္ခင္ဗ်ား၊ လူတုိင္းမွာလြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ အစရွိေသာ လူ့အခြင့္အေရးမ်ားရွိၾကပါသည္၊မိမိယုံၾကည္ရာလမ္းေလွ်ာက္လွမ္းၾကျပီး မိမိလမ္းမိမိ ကုိယ္တုိင္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၵ၏အဆုံးအမမ်ားျဖစ္ပါသည္၊ အျပစ္ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပါ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘာသာေရးရန္တုိက္ေသြးခြဲျခင္းျပဳမူရအံ့နည္းဟု စဥ္းစားမရပါ၊ ယခုကဲ့သုိ့ျပဳမူထားျခင္းသည္ ဒုစရုိက္ဆယ္ပါးတြင္ တစ္ပါးေသာ အခ်က္အားခ်ဳိးေဖါက္မိသည္ကုိသတိျပဳမိပါသေလာ၊ တစ္ေယာက္နွင့္တစ္ေယာက္သာမက အုပ္စုလုိက္ ျပသနာၾကီးထြားနုိင္သည္ကုိေရာသတိျပဳမိပါသေလာ၊ ယဥ္ေက်းလွပါသည္ဆုိေသာေရွးအစဥ္အဆက္ထိန္းထားသည့္ဂုဏ္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ကုိ၀န္ခံရာေရာက္ပါသည္၊
မေနနုိင္၍၀င္ကာေရးရပါသည္။ သူမ်ားဘာသာေစာ္ကားဖုိ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနလွ်င္ ကုိယ့္ဘာသာလည္းအေစာ္ကားခံရမည္မွာ တရားပါသည္။ မိမိတုိ့ဘာသာတရားအမည္ခံ မိရုိးဖလာနွင့္တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျပီး သူတစ္ပါးဘာသာကုိသြားမေစာ္ကားဖုိ့ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊ မိမိတုိ့ဘာသာတရားအမည္ခံ ျပီး ဘာသာေရးအေျခခံမ်ားကုိမသိရွိ ခဲ့၍ (ငါးပါးသီလျမဲသူေတာင္ ရွားပါးလာ၍)လူမ်ုဳိးေရာ တုိင္းျပည္ေရာ၊အစုိးရေရာ အလုံးစုံပ်က္ဆီးေရးဦးတည္ေနသည္ကုိ သတိျပဳေစျခင္ပါသည္၊ မိမိကုိယ္မိမိ တာ၀န္ယူျပဳျပင္ယုံနွင့္လုံေလာက္ပါသည္၊ ယခုေရးသားခ်က္သည္ က်ြန္နုပ္၏ခံယူခ်က္ျဖစ္၍ မေက်နပ္လွ်င္ novote2010@gmail.com ကုိ ဆက္သြယ္ဆဲဆုိနုိင္ပါသည္။
မြတ္ဆလင္ျဖစ္ေစ၊ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေစ ဘယ္သာသာတရားခံယူထားထား လူသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကုိသတိျပဳေစလုိျပီး၊ယခု ကြန္မန့္ျဖင့္ အားလုံးကုိေက်ေအးရန္ၾကား၀င္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။မိမိတုိယုံၾကည္ရာတရားမ်ားအား မိမိဘာသာဆန္းစစ္ၾကျပီး ကုိယ့္လမ္းကုိယ္ေလွ်ာက္ၾကရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★ said...

သုိ႔

စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ ကြ်န္ကုလား martin

မင္းတုိ႔ ကုိးကြယ္တဲ့ မုိဟာမက္ဆုိတဲ့ေကာင္က သူ႔ကုိ ေကြ်းေမြးျပဳစုလာတဲ့ . . . သူ႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္တဲ့ . . . သူ႔အဖုိးနဲ႔ ဦးေလးကုိ လေပါင္းမ်ားစြာဆဲခဲ့တယ္။ ေက်းဇူးကန္းျပီး ဆဲတဲ့ စကားေတြကုိ ဂုဏ္ယူျပီး Quran က်မ္းထဲမွာ ထည့္ေရးထားတယ္။ ဒီေတာ့ တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္ဆုိတာ ေခ်းစားတဲ့ ေခြးေလာက္ေတာင္ အဆင့္အတန္းမရွိ။ ေက်းဇူးတရားမသိတဲ့ မုိဟာမက္ကုိ ကုိးကြယ္တဲ့မင္းတုိ႔က ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္းေျပာတာ မထူးဆန္းပါဘူး။ ကုလားေတြက သူမ်ားအိမ္မွာ ခုိကပ္ေနျပီး အိမ္ရွင္ေတြကုိ ေစာ္ကားတဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ တကမာၻလုံးက သိေနပါျပီ။ ျမန္မာေတြရဲ႕ ေျမေပၚမွာ ခုိကပ္ေနျပီး ျမန္မာေတြကုိ ေစာ္ကားတဲ့လုပ္ရပ္ကေတာ့ စကားမဖြဲ႔ေလာက္ပါဘူးကြာ။ ဒါနဲ႔ မြတ္ဆလင္ အခ်င္းခ်င္းဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးေနတဲ့ ပလီဆရာေတြနဲ႔ ကုလားအဖြဲ႔ေတြကုိ ဒီမုိကုလားေတြက မဆန္႔က်င္ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိသမားေတြက ဒီမုိကုလားေတြကုိ ေခြးကုလားေတြဟု ဆဲေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ဒန္..ဒန္..ဒန္.

ျမင့္ျမတ္သည့္ေျမမွာ ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒမရွိေစရ
ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★ said...

( သူမ်ားဘာသာေစာ္ကားဖုိ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနလွ်င္ ကုိယ့္ဘာသာလည္းအေစာ္ကားခံရမည္မွာ တရားပါသည္။ မိမိတုိ့ဘာသာတရားအမည္ခံ မိရုိးဖလာနွင့္တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျပီး သူတစ္ပါးဘာသာကုိသြားမေစာ္ကားဖုိ့ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊ )
သုိ႔

စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ ကြ်န္ကုလား No

သူမ်ားဘာသာကုိ ေစာ္ကားရင္ ကုိယ့္ဘာသာကုိ အေစာ္ကားခံရမည္ဆုိတာ မွန္ပါတယ္။ ကုလားေတြ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ခရစ္ယာန္ ၊ ဟိႏၵဴေတြကုိ သတ္ျဖတ္ေနတာ ငါတုိ႔ အဖုိးအဖြားေတြ မေမြးခင္ကတည္းက။ မြတ္ဆလင္ဟာ ငါတုိ႔ ဘာသာကုိေစာ္ကားခဲ့တာ မနည္းေတာ့ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုသူတုိ႔ အေစာ္ကားခံရပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ လုပ္ရပ္သည္ တရားမွ်တပါသည္။ ဒါနဲ႔ မြတ္ဆလင္ အခ်င္းခ်င္းဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ နအဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကူညီပံ့ပုိးေပးေနတဲ့ ပလီဆရာေတြနဲ႔ ကုလားအဖြဲ႔ေတြကုိ ဒီမုိကုလားေတြက မဆန္႔က်င္ေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိသမားေတြက ဒီမုိကုလားေတြကုိ ေခြးကုလားေတြဟု ဆဲေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ဒန္..ဒန္..ဒန္.

ျမင့္ျမတ္သည့္ေျမမွာ ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒမရွိေစရ
ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

zawzaw said...

ေခြးသခိုးမြတ္ဆလင္ေတြ မင္းတို႔မိုဟာမက္ ဘာေကာင္လဲ ေခြးေလာက္မွဂုဏ္မရွိအသိမရိွတဲ့မိုဟာမက္ မိုဟာမက္ရဲ့အေဖကဘယ္သူလဲ အေမကဘယ္သူလဲ သူ႔မ်ဳိးရိုးကဘာလဲ မင္းတို႔မြတ္ဆလင္ေတြဘယ္သူေၿပာရဲလဲ ကုိကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာကုိ လူေတြေရွမွာဘယ္သူေၿပာရဲလဲ ေမးလုိက္ရင္ မိုဟာမက္ကေၿပာတယ္မေၿပာရဘူး မင္းတို႔မေၿပာရင္ငါေၿပာမယ္ မင္းတို႔မိုဟာမက္ကေခြးသား သူ႔အဘုိးကဝတ္နဲ႔လိုးၿပီးမိုဟာမက္အေမကိုေမြးတယ္ မိုဟာမက္အေမကေခြးနဲ႔လိုးၿပီးမိုဟာမက္ကိုေမြးတယ္ မြတ္ဆလင္ေတြဘယ္ေၿပရဲမလဲ ဂုဏ္မွမရွိတာဘာေၾကာင့္ဝက္ကိုေၾကာက္လဲဘယ္မြတ္ဆလင္ေၿဖမလဲေၿဖ မင္းတို႔ကိုၿမန္မာေၿမကေမာင္းထုတ္မယ္

ani sha said...

ဒီကတံုးအေလာင္းၾကည္႔တာနဲ႔တင္အန္ခ်င္လာတယ္ကြန္ၿပဴတာေတာင္ နံေစာ္ ရလာသလိုပဲ...ဒီဟာေသခ်ာတယ္ ဆိုရင္ေတာ႔ဒီကတံုးဗုဓၵထက္စြမ္းမယ္ထင္တယ္.....ဘာေၾကာင္႔လဲဆို ရင္ ဗုဓၵနဲ႕အေလာင္းေတာင္ ပုတ္သြားလို႔ ကေန႔ထိမရွိတာပဲ..ဗုဓၵဘာသာ၀င္ေတြ ဒီအေလာင္းကိုပဲ ကိုးကြယ္လိုက္ၾကေတာ႔.ဘယ္႔ႏွယ ရဟန္းေတြလည္း ပ်ံၿပရတာနဲ႔၊ အေလာင္းေတြလည္း မပုတ္ရတာနဲ႔၊ ဟိုဘုရားမွာ ဟိုလိုၿဖစ္ၿပန္ၿပီ.ဟိုဘုန္းၾကီးက ဒီလိုကိုယ္ေယာင္ၿပတယ္ နဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္ကို လိမ္ႏိုင္လြန္းတယ္. အခုေခတ္မ်က္ေလ႔ စရာေတြနင္တို႔ရဲ႕ ဘုရားေတြထက္ေတာင္ပိုစြမ္းတယ္.ငါကေတာ႔ ဗုဓၵဘာသာ၀င္ေတြကို ရည္ခ်င္လိုက္တာ.ဒါေပမယ္႔ ေစာ္ကားတာေတာ႕မဟုတ္ပါဘူး.ၿဖစ္ႏိုင္လား မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာေတြကို စဥ္းစားခိုင္းေစခ်င္တာပါ.

aung gyi said...

ကုိယ္.အေမကုိလုိးေခြးကုလားေတြ ခ်ီးစားၿပီးေခြးစကားလာမေၿပာနဲ.ကြ။မင္းတုိ.ေခြးမ်ဴိးေတြၿမန္မာနဳိင္ငံေရာက္ခါစကဘာလုပ္ရလဲ ခ်ီးက်ဳံးရတာမလားမင္းတုိေကာင္ေတြ ကုိယ္ဘယ္လုိအဆင္.အတန္းကလာတယ္ဆုိတာလည္းၿပန္ဆန္းစစ္ၾကည္.ပါဦး ဗမာေတြ ေၿမေပၚလာပီး ဗမာလီးစုပ္ေနရတဲ.ေကာင္ေတြကမ်ား ေက်းဇူးကန္းတဲ့ေခြးကုလားေတြ