May 10, 2009

ျမတ္ဗုဒၶ၏ လကၡဏာေတာ္ႀကီး (၃၂)ပါး အက်ဥ္းခ်ဳပ္(၁) သုပၸတိ႒ိတပါဒတာ လကၡဏာေတာ္ -ေကာင္းစြာတည္ရွိေသာေျခေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂) စေကၠနကႌတပါဒတာ လကၡဏာေတာ္ -အမွတ္တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္အပ္ေသာေျခေတာ္ရွိျခင္း၊

(၃) ဒီဃပဏွိတာ လကၡဏာေတာ္ -ရွည္ေသာဖေနာင့္ေတာ္ရွိျခင္း၊

(၄) အာယတဂၤုလိတာ လကၡဏာေတာ္ -ရွည္သြယ္ေသာ လက္ေခ်ာင္းေတာ္ရွိျခင္း၊

(၅) ျဗဟၼဳဇုဂတၱတာ လကၡဏာေတာ္ -ျဗဟၼာမင္းလုိ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရွိျခင္း၊

(၆) သတၱဳႆဒတာ လကၡဏာေတာ္ -လက္ဖမုိးေတာ္ ၂-ဘက္၊ ေျခဖမုိးေတာ္ ၂-ဘက္ ပခုံးေတာ္ ၂-ဘက္ လည္ကုတ္ေတာ္အားျဖင့္ ၇-ပါးေသာအရပ္ တုိ႕၌ ျပည့္ၿဖိဳးေသာအသားေတာ္ရွိျခင္း၊

(၇) မုဒုတလုဏဟတၱပါဒတာလကၡဏာေတာ္ -ပ်ဳိေသာ ႏုညံ့ေသာလက္ေတာ္ေျခေတာ္ရွိျခင္း၊

(၈) ဇာလဟတၳပါဒတာ လကၡဏာေတာ္ -ဇာကြန္ယက္ပမာ ညီစြာတည္ေသာ လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္း ေတာ္ရွိျခင္း၊

(၉) ဥႆခၤပါဒတာ လကၡဏာေတာ္ -ေအာက္သုိ႔မသက္ အထက္တက္သည့္ ဖမ်က္အေနေျခေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၀) ဥဒၶဂၢေလာမတာ လကၡဏာေတာ္ -ေရွ႕မ်က္ႏွာေတာ္ဖူးေမွ်ာ္လုိဘိ ေမာ္၍ၾကည့္သုိ႔ အဖ်ားလွည့္ေမာ္ ေမြးညွင္းေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၁) ဧဏီဇဃၤတာ လကၡဏာေတာ္ -ဧဏီမည္ေသာသားေကာင္၏ သလုံးအသြင္ အစဥ္အဆက္ လုံး၍ တက္ေသာေျခသလုံးေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၂) သုခုမစၦ၀ိတာလကၡဏာေတာ္ -ႏုညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာအသားအေရေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၃) သု၀ဏၰ၀ဏၰတာလကၡဏာေတာ္ -၀င္း၀ါေသာအသားအေရရွိေတာ္မူျခင္း၊

(၁၄) ေကာေသာဟိတ၀တၳဂုယွတာလကၡဏာေတာ္ -ဥသဘႏြား ျမတ္အဂၤါဇာတ္သုိ႕ အအိမ္ျဖင့္ဖုံးအပ္ေသာ အဂၤါဇာတ္ေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၅) နိေျဂာဓပရိမ႑လ လကၡဏာေတာ္ -၀ိုင္း၀န္းေသာ ပင္ေညာင္ပင္ကဲ့သုိ႕ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အလံ ေလ်ာ္ကန္ညီညီ ၀န္း၀ိုင္းေတာ္မူျခင္း၊

(၁၆) ဇာဏုပရာမသနလကၡဏာေတာ္ -ဒူးေတာ္ကုိ သုံးသပ္ကုိင္လုိေတာ္မူလွ်င္ မတ္မတ္ရပ္ေတာ္မူလ်က္ ပုဆစ္ဒူး၀န္း ၂-ဖက္တုိ႕ကုိ လက္ေတာ္ ၂-ဖက္ျဖင့္ထိေအာင္သုံးသပ္ေတာ္မူနိဳင္ျခင္း၊

(၁၇) ၀တၱကၡႏၶတာ လကၡဏာေတာ္ႀကီး -ေရႊမုရုိးစည္ကဲ့သုိ႔ အညီပတ္၀င္း လုံးေသာလည္ပင္းေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၈) စိတႏၱရတာ လကၡဏာေတာ္ -ေရႊမုရုိးစည္ကဲ့သုိ႔ အညီပတ္၀င္း လုံးေသာလည္ပင္းေတာ္ရွိျခင္း၊

(၁၉) သီဟဗုဗၺဒၶကာယတာ လကၡဏာေတာ္ -ျခေသၤ့မင္း၏ေရွ႕ထက္၀က္ကုိယ္ကဲ့သုိ႔ အထက္ေအာက္ႏွစ္ဌာန၌ ျပည့္၀ေသာ ကုိယ္ေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၀) ရသဂသဂၢိတလကၡဏာေတာ္ -အရသာကုိေဆာင္ ယူနိဳင္ေသာအေၾကာတုိ႔တြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ခုနစ္ေထာင္ေသာအေၾကာေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၁) အဘိနီလေနတၱတာ လကၡဏာေတာ္ -မ်က္လုံးေတာ္သည္ ညိဳသင့္ရာ အရပ္၀ယ္ ေအာက္မဲညိဳပန္း ႏွမ္းၾကတ္ပန္း အေသြးကဲ့သို႔ညိဳေသာ မ်က္လုံးေတာ္လည္း ရွိေတာ္မူျခင္း၊

(၂၂) ေဂါပခုမတာ လကၡဏာေတာ္ -ေမြးစအရြယ္ ႏြားနီငယ္၏ တင့္တယ္ၾကည္ေအးမ်က္လုံး
ကေလး သုိ႔ မ်က္ေမြးစီရရီ အလြန္ၾကည္ေသာ မ်က္လုံးေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၃) ဥဏွီသသီသတာလကၡဏာေတာ္ -သင္းက်စ္အျပား ဖြဲ႔ပတ္ထားသုိ႔ သီးျခားဆန္းထူး မဟာနဖူးေၾကာင့္ ဖူးရ ရႊင္ေပ်ာ္ လုံးေသာဦးေခါင္းေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၄) ဧေကကေလာမတာ လကၡဏာေတာ္ -ေမြးတြင္း တစ္တြင္းလွ်င္ တစ္ပင္စီ ေသာအေမြးေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၅) ဥဏၰေလာမတာ လကၡဏာေတာ္ -မ်က္ခုံးေတာ္ ၂-ပါးအလယ္ၾကား၌ ထူးျခား ေပၚလြင္ အလြန္ျဖဴစင္ ေသာေမြးေတာ္ရွင္ရွိျခင္း၊

(၂၆) သမစတၱာလီသဒႏၱတာ လကၡဏာေတာ္ -အမွ် ေလးဆယ္ လြန္တင့္တယ္ေသာ သြားေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၇) အ၀ိရုဠတာ လကၡဏာေတာ္ -ေရႊျပားအျပင္ ၀ရဇိန္တင္သုိ႔ အစဥ္မကြဲ မက်ဲေသာ သြားေတာ္ရွိျခင္း၊

(၂၈) ပဟူတဇိ၀ွတာ လကၡဏာေတာ္ -ရွည္လ်ား ႏုနယ္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လွ်ာေတာ္ ရွိျခင္း၊

(၂၉) ျဗဟၼႆရတာ လကၡဏာေတာ္ -ျဗဟၼာမင္း၏ အသံကဲ့သုိ႔ သာယာနာေပ်ာ္ အသံေတာ္ရွိသည္ေကာင္း၊ အာေဒယ်၀စေနာစ- အမ်ားၾကည္ျဖဴ နာယူဖြယ္ စကားေတာ္ရွိျခင္း၊

(၃၀) သီဟ ဟႏုတာ လကၡဏာေတာ္ -ျခေသၤ့မင္း၏ ေအာက္ေမးအလား ထက္ေအာက္အားျဖင့္ ၂-ပါးထင္ေပၚ ျပည့္၀ေသာ ေမးေတာ္ရွိျခင္း၊

(၃၁) သမဒႏၱတာ လကၡဏေတာ္ -၀ရဇိန္မ်ား စီ၍ထားသုိ႔ ထက္ဖ်ား စီရရီ ညီေသာ သြားေတာ္ရွိျခင္း၊

(၃၂) သသုကၠဒါဌတာ လကၡဏာေတာ္ -ေသာၾကာၾကယ္၀န္း ထြန္းသည့္အသြင္ အလြန္ျဖဴစင္ေသာစြယ္ေတာ္ ရွိျခင္း၊

မူရင္း = မနက္ျဖန္ဘေလာ့

(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: