Oct 3, 2009

အာသန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာ့အႏြယ္၀င္ရွမ္းအက


အထက္ကေတာ့ အသန္ျပည္နယ္က ျမန္မာ့အႏြယ္၀င္ရွမ္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အာသန္ျပည္နယ္ဆုိတာ က်ဳပ္တုိ႔ပုိင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးေပးေတာ့ အဂၤလိပ္ေတြရဲ႕ ထုံးဆန္အတုိင္း အိႏၵိယနဲ႔ ျမန္မာရန္ျဖစ္ေအာင္ အိႏၵိ္ယကုိေပးခဲ့တာပါ။ အခုထက္ထိ အာသန္ျပည္နယ္က တုိင္းရင္းသား ေတြဟာ သၾကၤန္အတြက္ ျမန္မာ့ျပကၡဒိန္ကုိ အသုံးျပဳျပီး ေရပက္ဆဲပါ။ ျမန္မာ့လက္ရာေစတီ ပုထိုးေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗမာေတြကုိ မယုံၾကပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ေတြဟာ ဗမာဘုရင္ကုိ အင္မတန္မုန္းၾကပါတယ္။ ဗမာဘုရင္က သူတုိ႔ကုိ အၾကီးအက်ယ္သတ္ခဲ့လုိ႔ဆုိပဲ။ (New York မွ အာသန္ျပည္နယ္သားတစ္ေယာက္ ေျပာျပခ်က္) ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆုိတာ အဲဒါကုိေျပာတာပဲျဖစ္မယ္ထင္တယ္ေနာ္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ကေတာ့ ေျခထုိးရန္တုိက္ အင္မတန္ကုိ ေတာ္ပါတယ္။ ဓမၼသီခ်င္းလုိ႔ယူဆရတဲ့ ရွမ္းသီခ်င္းေလးနားေထာင္ရင္း ေတြးေတာစဥ္းစားဖုိ႔ပါခင္ဗ်ာ

(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: