Jan 13, 2010

Nigerian Muslims angry at man with 86 wives★ ★ ★ ★ ★ငါတုိ႔ျမန္မာ့ေျမတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြလုိ အေဖက သမီး၊ သားက အေမ၊ အစ္ကိုက ညီမ၊ တူက အေဒၚ၊ ေျမးက အဖြားကုိ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးလုံး၀မရွိ။ တရုပ္လုိလည္း ကေလးအရင္းကုိ မိန္းခေလးျဖစ္လုိ႔ ေမြးခန္းထဲမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးငါတုိ႔မွာ မရွိ။ အေနာက္ဖက္လုိလည္း ကာကြယ္ေဆးမွာ အဆိပ္ခတ္တာမ်ဳိးလည္းမရွိ။ နအဖႏွင့္ ဒီမုိသမားေတြအခ်င္းခ်င္း ေစာက္တင္းေျပာတာေတြ ၾကားဖန္မ်ားလုိ႔ ၊ မၾကီးမငယ္ရန္ျဖစ္တာေတြ ျမင္ဖန္မ်ားလုိ႔သာ ျမန္မာျဖစ္ရတာကုိ ဂုဏ္ငယ္ေနျခင္းျဖစ္၏


ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျဖစ္ရတာဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္လာပါေစ။

1 comment:

ei ko said...

ေအာ္...အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္မ၇သူမ်ား
-----------------------------------------


ျမန္မာျပည္သားတိုင္း၇င္းသားညီအစ္ကိုမ်ား( မူဆလင္္မ်ားမပါ၀င္ပါ) ခင္ဗ်ား၊

ယေန.ကမၻာျကီး၇ဲ.ေန၇ာတိုင္းလိုလိုအျကမ္းဖက္ျခိမ္းေခ်ာက္ေနသူမ်ားမွာဘယ္သူမ်ားလဲဆိုတာအ
ကုန္သူသိ၇ွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။သတိမမူဂူမျမင္ဆိုသကဲ.သို.ေမတၱာတ၇ားလႊမ္းမိုးေသာက်ေနာ္တို.၇ဲ.
ျမန္မာျပည္ျကီးမွာလည္းေကာက္က်စ္စိတ္ႏွင္.အျကမး္ဖ်က္၇န္ဆင္ျကံျကံေနေသာသူမ်ား၇ွိေနပါ
ုျပီ။ဘာသာတ၇ားေပါင္းစံု( အစၥလမ္ကိုဘာသာတခုဟုမသတ္မွတ္ပါ) ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေသာက်
ေနာ္တို.ျမန္မာျပည္ျကီးကိုယခုတြင္ေ၇ာ၊ေနာင္ပါအျကမ္းဖ်က္ဆီး၇န္ဆင္ျကံျကံေနေသာမေကာင္း
ဆိုး၀ါးမ်ားကစနစ္တက်ေန၇ာယူထားျကျပီျဖစ္ပါတယ္။
ယေန.ကမၻာျကီး၇ဲ.ဒုကၡသည္ႏွင္.ေ၇ႊ.ေျပာင္းေနထိုင္မ်ားကိုလက္ခံျပီတန္းတူအခႊင္.အေ၇းေပးထား
ေသာႏိုင္ငံမ်ားကိုျကည္.လိုက္ပါ၊ခ၇စ္ယန္ႏိုင္ငံမ်ားဘဲျဖစ္တယ္ဆိုတာျငင္းမ၇ပါဘူး။ဗုဒၶဘာသာႏိုင္
ုငံ၊ဟိႏၵဴႏိုင္ငံေတြကသူတို.၇ဲ.ေနာက္ကလိုက္ပါတယ္၊မူဆလင္ႏိုင္ငံေတြကေတာ.ဒါနဲ.ႏိွဳင္းယွဥ္စဥ္း
စားလိုက္ပါေတာ.၊ဒါကေတာ.တေလာကH1 N1ေ၇ာဂါကိုအေျကာင္းျပျပီးအီဂ်စ္မွာ၀က္ေတြ
အကုန္လံုးကိုသတ္လိုက္ပါတယ္၊(H1 N1 ေ၇ာဂါ၀က္ဆီမွကူးစက္ျခင္းမဟုတ္လို.ယူအင္ကအီဂ်စ္အ
စိုး၇ကိုေျပာယူ၇ပါတယ္၊ဘာသာေ၇းအယူသီးျပီးအေျကာင္းျပသတ္ျခင္းျဖစ္တယ္)တိ၇ိစၦာန္ေတာင္
မလံုျခံဳမေနႏိုင္တာစဥ္စားျကည္.၇င္သိႏိုင္ပါတယ္၊ဒါေတာင္အီဂ်စ္ကမူဆလင္ထဲတြင္တိုးတက္ေသာ
ႏိုင္ငံပါ။
အက်ဥ္းခ်ဴပ္ေျပာ၇မယ္ဆို၇င္ယဥ္ေက်းတဲ.လူ.ကမၻာမွာသူတို.ေနထိုင္ေပမဲ.၇ိုင္စိုင္းတဲ.သူတို.ကမၻာ
မွာေတာ.တိ၇ိစၦာန္ေတာင္မေနႏိုင္တဲ.အျဖစ္ပါဘဲ၊ကမၻာျကီးမွာလူတခ်ိဳ.ကအျပဳသေဘာေဆာင္၇ႊက္
ေနခ်ိန္မွာသူတို.ကအပ်က္သေဘာေဆာင္၇ြက္ေနတယ္၊မူဆလင္ကမၻာကတီထြင္လိုက္တာဘာတခု
၇ွိပါသလဲ၊သူတို.တီထြင္လိုက္တာသံုးဘူးသူမ၇ွိေပမဲ.၊သူတို.ခဲြလိုက္တဲဗံုးေျကာင္.ေသသြားတဲ.သူဘဲ
၇ွိေနတာကိုကသက္ေသျပေနပါတယ္။
ဒီအတိုင္းသေဘာဘဲျမန္မာျပည္မွာ၇ွိတဲ.မူဆလင္ဆီကျမန္မာျပည္သားေတြဘာေတြအက်ိဳးေက်းဇူး
၇ႏိုင္ပါသလဲ၊ထံုးစံအတိုင္းပါဘဲျမန္မာျပည္ျကီးကိုဘယ္လိုဖ်က္ဆီးမယ္ဆိုတဲ.
အစၥလမ္မစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေျမာက္ေ၇းစီမံကိန္းပါဘဲ။ဒီေန၇ာမွာဖတ္၇ွႏိုင္ပါတယ္။
http://messengerforbuddhist.blogspot.com/ ဗုဒၵၶဘု၇ား၇ွင္နဲ.ဘု၇ားသားေတာ္မ်ားေစာ္ကား
ထားတာေတြကိုခြင္.လႊတ္ႏိုင္သူမ်ား၊ေနာင္တခ်ိန္အစၥလမ္မစ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေျမာက္
ေ၇းမိမိႏွင္.မဆိုင္ထင္သူမ်ား၀င္ေ၇ာက္ျကည္.၇ွ၇န္မလိုအပ္ပါ။
တဆက္တည္းေျပာလိုသည္မွာယခုလႊင္.တင္ထားေသာဗုဒၶ၀က္ဆိုဒ္ တခုျဖစ္ေသာ http://www.buddhafm.com/ စီေဘာက္တြင္ျမန္မာျပည္မွမူဆလင္မ်ားက KNU နာမည္သံုးျပီး
ခ၇စ္ယာန္ဟန္ေဆာင္ကာေဂါတမဘု၇ား၇ွင္ႏွင္.ဘု၇ားသားေတာ္မ်ားကိုပုတ္ခတ္ဆဲေ၇းကာ
ုျမန္မာျပည္တြင္ဗုဒၶဘာသာ-ခ၇စ္ယန္အဓိဂ၇ုဏ္းျဖစ္ပြါးေအာင္ျပဳလုပ္ေနေျကာင္းအသိေပးအပ္ပါ
တယ္။
ဤစာေ၇းျခင္းျဖင္.ျမန္မာျပည္တြင္ဗုဒၶဘာသာ-မူဆလင္အေ၇းအခင္းျဖစ္ေျမွာက္၇န္မ၇ည္၇ြယ္ပါ။

သို.ပါေသာ္လည္းအတိတ္ကသီးခံျခင္းပါ၇မီေျကာင္.ဘု၇ားသားေတာ္မ်ားအသတ္ခံ၇ကာဗုဒၶေက်ာင္း
ေတာ္ျကီးမီး၇ွိ.ခံ၇၍အိႏိၵယတြင္ဗုဒၶသာသနာေပ်ာက္ပ်က္သြားသည္ကိုသခၤန္းစာယူကာ၊အမ်ိဳးဘာ
သာ၊သာသနာကာကြယ္လိုသူမ်ားေျကာင္.ျဖစ္ပ်က္လာေသာ္၊
ဗုဒၶဘာသာႏွင္.ခ၇စ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူအမ်ားစုေနထိုင္ေသာေကာ္သူးေလျပည္နယ္မွာ
မူဆလင္၇ြာမ်ားတည္ျပီး၇ိုးသားေသာတိုင္း၇င္းသားမ်ားကိုအယံုသြင္းလူမ်ိဳကာ၊ဘာသာေ၇းနယ္
ခ်ဲ၇ုံသာမက၊ခ၇စ္ယာန္-ဗုဒၶဘာသာေ၇းအဓိဂ၇ုဏ္းျဖစ္ေအာင္ျကံေဆာင္ျခင္းသိ၇ွိျပီး၊ KNU/DKBA
မ်ားကမခံမ၇ပ္ႏိုင္ျဖစ္ျပီးအျမစ္ျဖတ္၇ွင္းလင္းခဲ.ေသာ္၊
ဤစာသည္ျမန္မာျပည္တြင္းသို.တဆင္.ေ၇ာက္သြားျပီး နအဖေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ထဲေ၇ာက္၇ွိ
သြားကာနအဖေခါင္းေဆာင္မ်ားကျမန္မာျပည္ကိုဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအျဖစ္အျမဲျမင္ေတြလိုေသာဆႏၵ
၇ွိကာအမိွဳက္ပံုလို၇ွတ္ပြေပါမ်ားေနေသာအျကမ္းဖက္၀ါဒပို.ခ်ေနေသာပလီမ်ား၇ွင္းလင္းေလၽာ.ခ်
ေ၇းႏွင္.၊မျကာေသးမီကသေဘာတူခဲ.ေသာတဖက္ႏိုင္ငံမွအတုအေ၇ာင္တိုင္း၇င္းသားအမည္ခံ
ျမန္မာစာမျမင္ဘူးေသာအျကမ္းဖက္သမား ၉၀၀၀ တင္သြင္းေ၇းကိုုျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ.ေသာ္၊

......မ၇ည္၇ြယ္ေသာ္လည္းေ၇း၇ျကိဳးနပ္ပါတယ္........

ခ်စ္အိကို