Feb 13, 2010

က်ည္သံမထြက္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္စစ္

ကုလားေတြဟာ သူတုိ႔မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ နည္းမ်ဳိးစုံသုံးျပီး ပြားမ်ားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ပဲ အသိရွိပါတယ္။ လူက်င့္၀တ္ကုိ သူတုိ႔နားမလည္ပါဘူး။ တဖက္လူကုိလည္း စာနာမွဳမရွိပါဘူး။ အခြင့္အေရးမွန္သမွ် အသုံးျပဳျပီး မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ပါတယ္။ ယုတ္ညံ့တဲ့နည္လမ္းမွန္သမွ် တစ္ခုမက်န္အသုံးျပဳျပီး မြတ္ဆလင္ေတြ တုိးပြားေအာင္လုပ္ေနပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဆီမွာ. . . ျမန္မာမိန္းခေလးေတြကုိ လိမ္ညာျပီး မယားငယ္လုပ္ႏုိင္သူကုိ ပလီက ဆုေငြေပးပါတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္.. ေဆးတုိက္ျပီး မယားငယ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ရင္လည္း ပလီက ဆုေငြေပးပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ အမည္သစ္တီထြင္ျပီး ကုလားေတြ ျမန္မာျပည္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာမွ မြတ္ဆလင္ေတြၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ အေနာက္ဖက္ေတြမွာေတာ့ တရား၀င္နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳျပီး ကုလားေတြကုိ သြင္းေနပါတယ္။ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ေခြးလုိ ၀က္လုိ သားေဖါက္ျပီး လူဦးေရအခ်ဳိးအစားနဲ႔ လႊမ္းမိုးဖုိ႔ ၾကိဳးစားတယ္။ အထက္ကပုံၾကည့္ရင္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံလုိ႔ အထင္မွားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံလုိ႔ အမည္တြင္တဲ့ UK လန္ဒန္ျမိဳ႔ရွိ Trafalgar Square ပါ။ စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ ယုတ္ယုတ္ညံ့ညံ့ေတြျမင္ရေပမယ့္ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ။


သူတုိ႔ႏုိင္ငံတြမွာ တျခားဘာသာ၀င္ေတြကုိ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ဘာသာေရးပြဲလမ္းေတြလည္း လုပ္ခြင့္ လုံး၀မေပးပါဘူး။ တျခားဘာသာေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ က်က္သေရတုံး Hijab ေတြ၀တ္ျပီး လမ္းေတြေပၚမွာ သြားလာၾကပါတယ္။ ပလီအ၀တ္ေတြနဲ႔လည္း သြားလာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဘုရားရွိခုိးခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ရွိခုိးၾကပါတယ္။ ဓါတ္ပုံကေတာ့ လန္ဒန္ျမဳိ႔ၾကီးပါ။


မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံအားလုံးမွာ တျခားဘာသာေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္မေပးပါဘူး။ ကုလားေတြကေတာ့ သူတုိ႔မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ရပါတယ္။ (မြတ္ဆလင္ဘာသာလုိ႔မေခၚပဲ မြတ္ဆလင္၀ါဒဟုေခၚပါရန္) တကယ္ေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္တဲ့ အဆင့္ကုိေက်ာ္လြန္ျပီး အိမ္ရွင္ေတြကုိ ေစာ္ကားခြင့္ပါ ရရွိေနပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဆီမွာဆုိရင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴေတြဟာ ပလီက အသံခ်ဲ႕စက္မွ ေခြးအူသံၾကီးေတြနဲ႔ ႏွိပ္စက္ခံေနရပါတယ္။ ဆူးေလဘုရားေျမကုိ အဂၤလိပ္အကူအညီနဲ႔ လုျပီး ပလီၾကီးေဆာက္ထားတာ ဒီေန႔အထိျမင္ေနရဆဲပါ။ အဲဒါဟာ အိမ္ရွင္ျမန္မာေတြရဲ႕ ဘာသာနဲ႔ လူမ်ဳိးကုိ အၾကီးစားေစာ္ကားမွဳသာျဖစ္တယ္။ အခုဓါတ္ပုံဟာ လန္ဒန္ျမဳိ႔မွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳထားတဲ့ ျမင္ကြင္းပါ။ ပလီအၾကီးၾကီးေတြေဆာက္ျပီး ယုတ္ညံ့တဲ့ မြတ္ဆလင္၀ါဒ လႊမ္းမုိးဖုိ႔ ၾကိဳးပမ္းေနပါတယ္။


ကုလားေတြက အေျခအေနေပးျပီဆုိတာနဲ႔ မြတ္ဆလင္ဥပေဒကုိ စတင္ျပီး သုံးဆြဲခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ လန္ဒန္ျမိဳ႔က ဓါတ္တုိင္မွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျပီး မြတ္ဆလင္ဥပေဒကုိ အခုလုိ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စည္းရုံးေနပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ တျခားဘာသာ၀င္ေတြဟာ မတရားတဲ့ မြတ္ဆလင္ဥပေဒနဲ႔ေနထုိင္ေနရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံUK မွာ မြတ္ဆလင္ဥပေဒကုိ က်င့္သုံးရမယ္တဲ့။


ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳခ်င္းနဲ႔ ဖ်က္ဆီးေနတာ ကုလားေတြပါ။ အဲဒီေကာင္ေတြမွာ အားနာစိတ္တုိ႔ လူက်င့္၀တ္တုိ႔ဆုိတာ လုံးလုံးကုိ မရွိပါ။ သူတုိ႔ေခါင္းထဲမွာရွိတာက မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ ခ်ဲ႔ထြင္ဖုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိစံနစ္ကုိ အလြဲသုံးစားျပဳျပီး သူတုိ႔ရဲ႕ မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ နယ္ခ်ဲ႕ဖုိ႔ ၾကဳိးပမ္းေနပါတယ္။ အဲလုိေျပာလုိ႔ ဒီမုိကေရစီစံနစ္က်င့္သုံးတဲ့ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိတယ္ ဆုိျပီးအမွတ္မမွားပါနဲ႔။ ဒီေန႔အထိ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္ကေန တျခားဘာသာကုိ ေျပာင္းလဲခြင့္မရွိပါဘူး။ ငါ့ဖာသာ allahကုိ မရွိခုိးရင္ မေလးရွားအစုိးရ ဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲဆုိျပီး ေမးစရာရွိပါတယ္။ မေလးရွားမွတ္ပုံတင္မွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာလုိ႔ ေရးထားရင္ ပလီမွန္မွန္တက္ရပါတယ္။ ပလီတက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရပါတယ္။ သူတုိ႔မြတ္ဆလင္ တျခားဘာသာနဲ႔ လက္ထပ္ရင္ ကေလးကုိပါ အစိုးရက သိမ္းပါတယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး မေလးရွားအစုိးရဟာ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျပျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း၊ ဟိႏၵဴေက်ာင္းေတြကုိ ျဖဳိဖ်က္ေနပါတယ္။ အထက္ကပုံကေတာ့ လန္ဒန္မွာ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ကုိ အလြဲအသုံးျပဳေနတဲ့ ကုလားေတြက မြတ္ဆလင္ဥပေဒကုိဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိေနတာပါ။


ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းဆုိတာနဲ႔ မြတ္ဆလင္ကေတာ့ အျမဲတန္းပါျပီးသားပဲ။ သတိျပဳရန္မွာ . . . မြတ္ဆလင္ကုိ လူတုိင္းက မုံန္းတီးၾကတာမွန္ပါတယ္။ လူအားလုံးက ရြံၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိကရုံဏ္းျဖစ္ရတာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံသားေတြက စတင္ျပီးတုိက္ခုိက္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဧည့္သည္မြတ္ဆလင္လူနည္းစုက ရန္စ ေစာ္ကားမွဳေတြလုပ္ခဲ့လုိ႔ ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္သမွ် အဓိကရုဏ္းတုိင္းလည္း သူတုိ႔ကစခဲ့တာပဲ။ အထက္မွာျမင္ရတဲ့ ပုံေတြကေတာ့ လန္ဒန္ျမိဳ႕မွာ အိမ္ရွင္အျဖဴေတြကုိ ၀ုိင္း၀န္းျပီး ရုိက္ႏွက္ေနတာပါ။ အိမ္ရွင္ မိန္းခေလးေတြကုိ မုဒိမ္း၀ုိင္းက်င့္ျပီး သတ္ျပစ္တဲ့အလုပ္မ်ဳိးကုိ သူတုိ႔ပဲလုပ္ပါတယ္။ (ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴေတြ အဲလုိအုပ္စုဖြဲ႔ျပီး ရုိက္ႏွက္မုဒိမ္းက်င့္တာ ၾကားဖူးပါသလား?) က်ဳပ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးေတြဟာ မုဒိမ္းက်င့္တာေတြ၊ ေဆးေကြ်းျပီး ဖ်က္ဆီးတာေတြ၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုလားေတြ ယုတ္မာမွဳကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာရင္ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခံရပါတယ္။ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးသူအျဖစ္ တံဆိပ္တပ္ခံရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လူေတြက ကုလားအေၾကာင္းကုိ မေျပာလုိၾကပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ကုိလည္း နအဖလူေတြလုိ႔ စြပ္စြဲေနတာ လူတုိင္းသိျပီးျဖစ္မွာပါ။


မြတ္ဆလင္ေတြဟာ သူတုိ႔ခံေနရျပီဆုိရင္ သနားေအာင္ လုပ္တဲ့အက်င့္ရွိျပီး .. . အင္အားရွိလာတာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မွဳေတြ လုပ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီအမူအက်င့္ဟာ မုိဟာမက္တစ္ေကာင္ရဲ႕ အက်င့္စရုိက္နဲ႔ လုံး၀ကုိ ခြ်တ္စြတ္တူေနပါတယ္။ မုိဟာမက္ဟာ သူအင္အားနည္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္၊ ေပဂံေတြနဲ႔ ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ေနဖုိ႔ ဆုံးမခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အင္အားေကာင္းလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာသာမတူသူေတြကုိ သတ္ျပစ္ရမယ္ဆုိျပီး ေျပာင္းလဲေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ UK မွာ မြတ္ဆလင္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ မြတ္ဆလင္ ဥပေဒသုံးခြင့္ရေအာင္လဲ လွဳပ္ရွားေနပါတယ္။ သူတုိ႔မိန္းမေတြ ကေလးေမြးႏွဳံန္းကလဲ ေခြးမၾကီးကေတာင္ လုိက္လုိ႔မမွီပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ UK ဟာ မြတ္ဆလင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေတာ့မယ္လုိ႔ စုိး၇ိမ္မွဳေတြ ရွိလာပါျပီ။

အဲဒါက တျခားႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေနတာပဲ ငါတုိ႔နဲ႔ ဘာဆုိင္လဲဆုိတဲ့ ကေလးအေတြးမ်ဳိးကုိ မေတြးပါနဲ႔ေတာ့. . . . က်ဳပ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ . . . ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔မွာ ကုလားေတြအမ်ားၾကီးပါ။ ရခုိင္ျမိဳ႔တခ်ဳိ႔ဟာ ကုလားျမိဳ႔လုိ႔ေခၚေနရပါျပီ။ အညာ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မြတ္ဆလင္ရြာၾကီးေတြ ရွိေနပါျပီ။ ႏုိင္ငံအႏွံ႔မွာ ပလီေတြရွိတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးေတြဟာ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မွဳကုိလည္း ခံေနရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ကုလားေတြ ဓါးျပတုိက္၊ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္မွဳလုပ္တာ မၾကာခဏရွိပါတယ္။ တေလာတုံးက မႏာၱေလးမွာ အသက္မျပည့္သူေလးကုိ ကုလားေတြ မုဒိမ္း၀ုိင္းက်င့္ျပီး သတ္ျပစ္ခဲ့ပါတယ္။ (နအဖနဲ႔ဒီမုိမီဒီယာေတြဟာ အဲလုိကိစၥေတြကုိ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားပါတယ္) ဒီအတုိင္းဆက္သြားေနရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီးဟာ တေန႔မွာ မြတ္ဆလင္၀ါးျမိဳတာ ခံရပါလိမ့္မယ္။ အခုလုိေျပာလုိ႔ . . . စုိးရိမ္သြားျပီလား? ကုလားေတြကုိ ေဒါသထြက္သြားသလား? အပုိေတြလုပ္မေနနဲ႔ . . . က်ဳပ္တုိ႔ျမန္မာေတြ အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ အဲဒါေတြက ခဏပဲျဖစ္တာပါ. . ေနာက္ေန႔ေရာက္ရင္ ေမ့ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ ထုံးစံအတုိင္း ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ဒီမုိ-နအဖ တံဆိပ္ခြဲျပီး ဆက္လက္လုိ႔ ေစာင္တင္းေျပာရင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ရန္ျဖစ္ၾကမွာပါ။

ျမင့္ျမတ္သည့္ ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒမရွိေစရ
ေတာသားႏွစ္ေယာက္

★ ★ ★ ★ ★ငါတုိ႔ျမန္မာ့ေျမတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြလုိ အေဖက သမီး၊ သားက အေမ၊ အစ္ကိုက ညီမ၊ တူက အေဒၚ၊ ေျမးက အဖြားကုိ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးလုံး၀မရွိ။ တရုပ္လုိလည္း ကေလးအရင္းကုိ မိန္းခေလးျဖစ္လုိ႔ ေမြးခန္းထဲမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးငါတုိ႔မွာ မရွိ။ အေနာက္ဖက္လုိလည္း ကာကြယ္ေဆးမွာ အဆိပ္ခတ္တာမ်ဳိးလည္းမရွိ။ နအဖႏွင့္ ဒီမုိသမားေတြအခ်င္းခ်င္း ေစာက္တင္းေျပာတာေတြ ၾကားဖန္မ်ားလုိ႔ ၊ မၾကီးမငယ္ရန္ျဖစ္တာေတြ ျမင္ဖန္မ်ားလုိ႔သာ ျမန္မာျဖစ္ရတာကုိ ဂုဏ္ငယ္ေနျခင္းျဖစ္၏


ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျဖစ္ရတာဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္လာပါေစ။

No comments: