Feb 4, 2010

မွဳဆလင္လခြံဦးထုပ္ေဆာင္းရျခင္းအေၾကာင္း (ျပန္လည္တင္ဆက္သည္)

(က်ေနာ္တုိ႔ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္းပါးနဲ႔ ကဗ်ာေတြကုိ ေရးေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာ အၾကိမ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ လူေတြက လက္ေတြ႔ပုိင္းမွာ အရမ္းကုိ အားနည္းေနပါတယ္။ မသိမ့္သိမ့္အိရဲ့ လက္ေတြ႔က်ေသာ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ေလးစားဂုဏ္ျပဳပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ တျခားသူေတြလည္း လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္)

ဘာသာတ၇ားဆိုတာ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ ေအာင္၊ စည္းကမ္း၇ွိေသ၀ပ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေလာကၾကီးတခုျဖစ္ေအာင္ ညႊန္ျပသင္ၾကားတယ္ဆိုတာယေန႔ လူယဥ္ေက်းေတြ လက္ခံထားၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္း၇ွိသလိုအဆိုး၇ွိတယ္၊ အျပဳ၇ွိသလိုအဖ်က္လည္း၇ွိတယ္၊ ဒန္တဲြေနတာကေတာ႔ ဘယ္သူမွျငင္းလို႔ မ၇ပါဘူး၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ၇ွိသလို ကိုးကြယ္၇ာဘာသာလည္း ကဲြကဲြျပားျပား၇ွိၾကပါတယ္။ ေနကိုကိုးကြယ္သူ ကို၇ီးယားႏိုင္ငံသားေတြ ကိုေတြ႔ ဘူးပါတယ္၊ ျငိမ္ခ်မ္းစြာဘဲေနေ၇ာင္ေအာက္မွာ မိေမႊး ဖေမႊးေနေ၇ာင္ခံျခင္းပါ။ တိတ္ဆိပ္ျငိမ္သက္ေသာေန၇ာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစာအုပ္ဖတ္ျပီးေန ေ၇ာင္ခံျခင္းပါ။ ဒါေပမဲ႔ ဒီေန႔ ေလာကၾကီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမွဳ၇ွိ ဘဲဘာသာေ၇းေၾကာင္႔ ေသြးေခ်ာင္းစီးေနေသာ ေန၇ာမ်ားကိုၾကည္႔လိုက္ပါ၊ မွဳဆလင္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင္႔ မွဳဆလင္ကိုးကြယ္သူအမ်ားစုေနထိုင္၇ာ အ၇ပ္ေဒသမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တီဗြီ၊သတင္းစာ၊ျဂိဳလ္တုသတင္း၊အင္တာနက္၊ၾကည္႔ခ်င္၇ာသာ ၾကည္႔လိုက္ပါ ၉၀ ၇ာႏွဳန္းေသာ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္၊ မုဒိမ္းက်င္႔၊ ေခါင္းျဖတ္၊ ဗံုးခဲြမွဳမ်ားကို က်ဳးလြန္ေနသူမ်ားမွာ မွဳဆလင္ကိုးကြယ္သူမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ထိုသူတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မွဳကို ျပဳလုပ္ေနသနည္းဟု ေလ႔လာၾကည္႔ေသာအခါ ကို၇မ္က်မ္းကို ဖတ္၇ွလိုက္နာက်င္႔သံုး ေနေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔၇ွိလာ၇သည္။ ထိုမွတဖန္ စူးစမ္းေလ႔လာသူအမ်ားက ကို၇မ္က်မ္းဆိုတာ ဘာလဲဟုေလ႔လာေသာအခါ ကို၇မ္က်မ္း၇ဲ႔ အႏွစ္သာ၇ကို သိ၇ွိလာၾကေတာ႔သည္။ ကို၇မ္က်မ္း၇ဲ႔ အႏွစ္သာ၇အခ်ဴပ္ကေတာ႔ မိမိႏွင္႔ဘာသာမတူသူမ်ားကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ျပီး ထိုသူမ်ားဧ။္ ဇနီး၊သမီးမ်ားကို အတင္းဓမ မုဒိမ္းက်င္႔ ကာမဆက္ဆံျခင္း၊ သားမယားျပဳျခင္း၊ အ၇ြယ္မေ၇ာက္ေသးေသာ ကေလးသုူငယ္မ်ားကို၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္႔ လက္ထပ္ထိမ္းျမား ကာမျပဳျခင္းကိုအားေပးျခင္း၊ မိမိေမြးဖြားေသာမိမိိသမီးႏွင္႔ကာမဆက္ဆံျခင္းကိုအားေပးျခင္း၊ တ၇ား၀င္မိန္းမ ၄ ဦးယူခြင္႔( ၄ ဦးမကယူသူမ်ား၇ွိ)၇ွိျပီးၾကိဳက္သမွ် မိိနး္မအကန္႔အသတ္မ၇ွိ ကာမဆက္ဆံခြင္႔ျပဳျခင္း၊ စသည္႔လိင္ဖက္ဆိုင္၇ာအၾကမ္း ဖက္ျခင္းမ်ားကို ဦးတည္ေသာက်မ္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ႔သို႔ အညွီအေႏွာက္အေပ်ာ္ဖတ္စာအုပ္တအုပ္သာ အဆင္႔၇ွိေသာ၊ ယေန႔လူ႔ေလာကၾကီးတခုလံုးက ဘာသာတ၇ားဟု မသတ္မွတ္ဘဲ အၾကမ္းဖက္လူသတ္၀ါဒ သတ္မွတ္ကာေအာ႔ႏွလံုးနာေနေသာ မွဳဆလင္အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင္႔ ကို၇မ္က်မ္းကိုမေကာင္းေသာ မ်ိဳးေစ႔အျဖစ္ ဒီေလာကၾကီးသို႔ ယူေဆာင္လာသည္မွာ မိမိကိုယ္မိမိတမာန္ေတာ္ဟု သတ္မွတ္ေခၚဆိုေသာ မိနး္မတႏွာ၇ွး၇ွးေနေသာ မိုဟာမက္ဆိုေသာကုလားအုပ္ေက်ာင္းသား တျဖစ္လဲႏြားေက်ာင္းသားေလးက ေမြးဖြါးေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန႔မွဳဆလင္ေလာကကို ၾကည္႔လိုက္လွ်င္ လူအမ်ားေလ႔လာစ၇ာမလိုဘဲ သတိျပဳမိေသာအခ်က္ ၄ ခ်က္၇ွိသည္။
၁။ မနက္ေစာေစာလူအမ်ား အိပ္ေပ်ာ္ေကာင္းေနခ်ိန္ လန္႔ႏိုးေစေသာ မေကာင္းဆိုး၀ါး ေခြအူသံကဲ႔သို႔ ဖင္ေထာင္ျပီးအလာဟုေအာ္ျခင္း၊
၂။ ၀က္သား၊ ၀က္ဆီေ၇ွာင္ျခင္း၊ (မွတ္ခ်က္။ ခိုးခိုးစားသူမ်ား အလြန္၇ွိပါသည္။ တၾကိမ္စားဘူးက ေနာင္တၾကိမ္မစားဘဲ မေနႏိုင္ျခင္း၊ ၀က္သားသည္အသား ထဲတြင္အ၇သာ အ၇ွိဆံုးႏွင္႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ပါ၊ အ၇က္ကဲ႔သို႔ ကို၇မ္ကိုဆန္က်င္ျပီးေပၚတင္ၾကီး မလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မစားဘူးသူမ်ား တိုးတိုးတိတ္တိတ္ စားၾကည္႔သင္႔ပါတယ္။)
၃။ ေသာၾကာေန႔တိုင္း ပလီသြားလွ်င္ အမ်ားစု လခြံဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္း၊
၄။ မွဳဆလင္အမ်ိဳးသားမ်ား လိင္အဂၤါအဖ်ားပိုင္းျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
တခ်ိဳ႔တခ်ိဳ႔ေသာစူးစမ္းသူမ်ားက ေမးျမန္းလွ်င္မွဳဆလင္မ်ားတို႔ဧ။္ အေျဖမ်ားသည္ကြဲလြဲၾကသည္။ ဘာသာေ၇းအ၇ မစားတာပါ၊ ၀က္သည္ညစ္ပတ္ေသာ ေန၇ာမွာ ေနေသာေၾကာင္႔မစားတာပါ၊ ဘာသာေ၇းအ၇ ဦးထုပ္ေဆာင္းတာပါ၊ အေ႔၇ွအလယ္ပိုင္းမွာေဆာင္းတာက စတင္ျပီးေဆာင္းၾကတာပါစသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ ကြဲလြဲ၇သနည္းဆိုေသာ္ အမွန္တ၇ားကို လႊဲလွီေျဖဆို၇န္ ၾကိဳးစားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အမွန္တ၇ားကိုေျဖပါက အေျဖသည္တခုတည္းပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၄ ခ်က္တြင္နံပါတ္ ၃ ႏွင္႔ ၄ သည္ဆက္စပ္မွဳ၇ွိသည္။ဆက္စပ္ပုံမွာ

အထက္ေဖာ္ျပပါ ႏြားေက်ာင္းသားေလး မိုဟာမက္သည္ ႏြားေက်ာင္းသားေလး ဘ၀ကပင္ႏြားမ်ားမိတ္လိုက္တာ ၾကည္႔ျပီးသုတ္ေၾကာင္ေနသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ႏြား၊ ကုလားအုပ္၊ ဆိတ္၊ ေခြးမ်ားႏွင္႔ လိင္ဆက္ဆံမွဳသည္ မွဳဆလင္မ်ား တီထြင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ်ားေတြလို ေလယဥ္ပ်ံ၊ကားမတီထြင္ႏိုင္ေပမဲ႔ ဒါေလးတခုတီထြင္ခဲ႔တာ မွဳဆလင္ေလာကတခုလံုးဂုဏ္ယူသင္႔ပါတယ္။

အဆိုပါသုတ္ေၾကာင္ေလး မိုဟာမက္ဒျမၾကီးျဖစ္လာေတာ႔ ဘာလုပ္မယ္ထင္သလဲ။ အေျဖကေတာ႔ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင္႔ လူသတ္မုဒိမ္းက်င္႔ပါေတာ႔တယ္။ ေကာင္းခန္းေလးလာပါေတာ႔မယ္စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊ မုဒိမ္းက်င္႔၇တာ အ၇သာ၇ွိေနေသာ မိုဟာမက္သည္ ေတြ႔သမွ်မိနး္မဟူသမွ် ျပစ္မွားေနေတာ႔သည္။ ယေန႔မွဳဆလင္အမ်ိဳးသားမ်ား (၁၀၀ ၇ာႏွဳန္းဟုေျပာတာေတာင္ နညး္မည္ထင္ပါသည္) မိန္မျမင္သမွ် ျပစ္မွားျပီး ဆင္ၾကံၾကံေနသကဲ႔သို႔ ( မွတ္ခ်က္။ဒူဘိုင္းမွျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကိစၥဘဲၾကည္႔ပါ) မိုဟာမက္ဆင္ၾကံၾကံ၇ာ မွေနာက္ဆံုး မထိန္းႏိုင္ဘဲ အေဒၚကိုအတင္း က်င္႔ေတာ႔သည္( ေခၽႊးမေလာက္ေတာ႔ ၇ီတာေပါ႔) ။တခ်ိဳ႔ကို၇မ္စာအုပ္မ်ားတြင္ အေမဟုဆိုသည္။ အေမႏွင္႔ အေဒၚသည္တဂိုဏ္းထဲျဖစ္သည္။
ကိစၥျပီးမွ၊ မွားမွန္းသိ၍အလာ (သူတို႔အေခၚဘု၇ား) အားေမး၇ာအလာမွေယာက်္ားအဂၤါအားျဖတ္ခိုင္း၇ာ( အေ၇ခြံဘဲျဖတ္တာေတြ႔သည္၊အမွန္ဆိုအဂၤါ ျဖတ္တာျဖစ္၇မည္၊ ယေန႔မွဳဆလင္မ်ား အေ၇ခြံအစား အဂၤါျဖတ္သင္႔သည္။ အထူးသျဖင္႔ျမန္မာျပည္မွ ဆိတ္တူကိုယ္တူမ်ားလိုက္နာသင္႔သည္။) မိုဟာမက္ မွျဖတ္ျပီး အလာအားမည္သည္႔ ေန၇ာထား၇မည္နည္းဟုေမး၇ာ အလာက ၄င္းမိုဟာမက္တံဆါကို အေဒၚအားက်ဴးလြန္ထားသည္ ျဖစ္၍ ေျမေပၚခ်လွ်င္ ကမၻာမီးေလာင္မည္၊ ေ၇ေပၚခ်လွ်င္ သမုဒၵ၇ာေ၇ခန္းမည္ဆိုေသာေၾကာင္႔ ေခါင္းေပၚတင္ထားခိုင္း၇ာမွ ယေန႔မွဳဆလင္မ်ားမိမိတို႔ျဖတ္ျပီး လိင္တံဆါအစား လခြံဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းျဖစ္သည္။( မွတ္ခ်က္။ ေယာက်္ားတံ ဆါမျဖတ္ေသးသူမ်ား ေဆာင္း၇န္မလိုဘဲျဖတ္ျပီးမွ ေဆာင္းခြင္႔၇ွိသည္။) ဤသည္တို႔မွာ မွဳဆလင္မ်ား လခြံဦးထုပ္ေဆာင္းျပီး အလာထံမိမိတို႔ဤခြင္႔မ လႊတ္ႏိုင္ေသာအျပစ္ ( အမွန္စင္စစ္ မိုဟာမက္က်ဳးလြန္ခဲ႔) ကို၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းျဖစ္သည္။
မိုဟာမက္သည္မိမိျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာအမွားကိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား၄င္းတို႔ဧ။္၀တ္စားဆင္ယင္မွဳတြင္လုံျခံဳမွဳမ၇ွိေသာေၾကာင္႔က်ဴးလြန္၇ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စြတ္စြဲျပီးမ်က္လံုး ၂ လံုးသာေဖာ္၇မည္ ဆိုေသာေၾကာင္႔ ယေန႔အစြန္းေ၇ာက္ မွဳဆလင္အမ်ိဳးသားမ်ားက ၄င္းတို႔ဧ။္ဇနီးသားသမီးမ်ားကို အတင္း၀တ္စားဆင္ ယင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၇န္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ၾကီးျပင္းေသာ မွဳဆလင္မ တေ၇ာက္ႏိုင္ငံ၇ပ္၇ွားတြင္ နအဖဆန္က်င္ေ၇းဆႏၵျပပြဲတြင္ ဤကဲ႔၀တ္ဆင္ သည္ကိုေတြ႔ဘူးသည္။ သို႔၇ာတြင္ဓါတ္ပုံလည္း ၇ိုက္ေ၇ာမ်က္ႏွာဖံုးလွန္ျပီး ၇ိုက္ေ၇ာ၊ ႏိုင္ငံေ၇းခိုလွဳံ၇ာတြင္ တင္၇န္ျဖစ္ပုံ၇သည္။

ဤမွဳဆလင္ လခြံဦးထုပ္ေဆာင္းအေၾကာင္း အေပ်ာ္အပ်က္ေ၇းျခင္းမဟုတ္ဘဲ မွဳဆလင္ေ၇းေသာ မွဳဆလင္သမိုင္းသာျဖစ္သည္။ မိမိၾကံဖန္ေ၇းသားျခင္းမ ဟုတ္ပါ။ ေခါတ္သစ္ အခ်ိဳ႔ေသာ ကို၇မ္စာအုပ္မ်ားတြင္ မွဳျပဳျပင္ခ်န္လွပ္၇န္ ၾကိဳးစားလာၾကသည္။ သို႔၇ာတြင္ မွဳဆလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်က္လုံး၂ လုံးသာေဖၚ၍ ၀တ္ဆင္တိုင္း မိုဟာမက္ကအမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀တ္စားဆင္ယင္မွဳ မလုွံုျခဳံ၍ အေဒၚက်ဴးလြန္ခဲ႔သည္ဟု စြတ္စြဲကာ ဤကဲ႔သို႔၀တ္ဆင္၇န္ ပညတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ သာဓက အျမဲ၇ွိသကဲ႔သို႔ မွဳဆလင္အမ်ိဳးသားမ်ား လခြံဦးထုပ္ေဆာင္းတိုင္း မိုဟာမက္အေဒၚကို က်ဴးလြန္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ေဆာင္း၇ျခင္းဟူေသာသာ ဓက၇ွိေနသ၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္မ၇ႏိုင္ပါ။ မွဳဆလင္၀ါဒခ်ဴပ္ျငိမ္းမွေပ်ာက္ပ်က္မည္။

အေဒၚအား မုဒိမ္းက်င္႔ခဲ႔ေသာ အ၀ီစိဂ်ိဳးကပ္ေနေသာ မုဒိမ္းလူသတ္ေကာင္ ၀ါဒအၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္သည္ ယေန႔ျမန္မာႏွင္႔ ကမၻာတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး လူ႔ေလာကၾကီး သာယာလွပ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေ၇းသည္ ျမန္မာႏွင္႔ ကမၻာ၇ိွ မွဳဆလင္မ်ားတြင္ အဓိကတာ၀န္၇ွိပါ ေၾကာင္းတင္ျပ၇ပါသည္။


ယုတ္ညံ့သည့္ မြတ္ဆလင္ကုိ လက္ေတြ႔ဆန္႔က်င္သည့္

မသိမ့္သိမ့္အိ★ ★ ★ ★ ★ငါတုိ႔ျမန္မာ့ေျမတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြလုိ အေဖက သမီး၊ သားက အေမ၊ အစ္ကိုက ညီမ၊ တူက အေဒၚ၊ ေျမးက အဖြားကုိ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးလုံး၀မရွိ။ တရုပ္လုိလည္း ကေလးအရင္းကုိ မိန္းခေလးျဖစ္လုိ႔ ေမြးခန္းထဲမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးငါတုိ႔မွာ မရွိ။ အေနာက္ဖက္လုိလည္း ကာကြယ္ေဆးမွာ အဆိပ္ခတ္တာမ်ဳိးလည္းမရွိ။ နအဖႏွင့္ ဒီမုိသမားေတြအခ်င္းခ်င္း ေစာက္တင္းေျပာတာေတြ ၾကားဖန္မ်ားလုိ႔ ၊ မၾကီးမငယ္ရန္ျဖစ္တာေတြ ျမင္ဖန္မ်ားလုိ႔သာ ျမန္မာျဖစ္ရတာကုိ ဂုဏ္ငယ္ေနျခင္းျဖစ္၏


ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျဖစ္ရတာဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္လာပါေစ။

No comments: