Dec 25, 2009

"Lessons from Mindfulness Meditation & FM/CFS Research" Dr. Jackson
★ ★ ★ ★ ★ငါတုိ႔ျမန္မာ့ေျမတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြလုိ အေဖက သမီး၊ သားက အေမ၊ အစ္ကိုက ညီမ၊ တူက အေဒၚ၊ ေျမးက အဖြားကုိ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးလုံး၀မရွိ။ တရုပ္လုိလည္း ကေလးအရင္းကုိ မိန္းခေလးျဖစ္လုိ႔ ေမြးခန္းထဲမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးငါတုိ႔မွာ မရွိ။ အေနာက္ဖက္လုိလည္း ကာကြယ္ေဆးမွာ အဆိပ္ခတ္တာမ်ဳိးလည္းမရွိ။ နအဖႏွင့္ ဒီမုိသမားေတြအခ်င္းခ်င္း ေစာက္တင္းေျပာတာေတြ ၾကားဖန္မ်ားလုိ႔ ၊ မၾကီးမငယ္ရန္ျဖစ္တာေတြ ျမင္ဖန္မ်ားလုိ႔သာ ျမန္မာျဖစ္ရတာကုိ ဂုဏ္ငယ္ေနျခင္းျဖစ္၏


ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျဖစ္ရတာဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္လာပါေစ။

1 comment:

ei ko said...

ယေန.အင္တာနက္သတင္းတခုဖတ္လိုက္မိျပီးမေဖၚျပႏိုင္ေသာေက်နပ္မွဳတ၇ပ္ကိုခံစား၇သည္ကို
မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္၇န္ဒီေမးလ္ကိုေ၇းသား၇ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တို.သည္ပုထုဇဥ္မ်ားပီပီမေကာင္း
တာလုပ္က၇ွံခ်၇မည္၊ေကာင္းတာလုပ္ကခ်ီးက်ဴးျကတာဓမၼတာပင္မဟုတ္ပါေလာ။
ယေန.ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုျမန္မာစစ္အစိုး၇ကို၇ွံခ်ျကသည္၊အဘယ္ေျကာင္.ဆိုေသာ္မေကာင္းတာ
လုပ္ေသာေျကာင္.ျဖစ္သည္။တကယ္၍ေကာင္းတာလုပ္ကက်ေနာ္တို.မခ်ီးက်ဴးသင္.ဘူးလား၊
တခ်ိဳ.ကသေဘာျခင္းမကိုက္ညီ၍ေကာင္းတာလုပ္လည္း၇ွတ္ခ်၊မေကာင္းတာလုပ္လည္း၇ွတ္ခ်ႏွင္.
တဖက္သတ္လူဆိုးစ၇င္း ၁၀၀ ၇ာႏွဳန္းသြင္း၇ွံခ်ေနျခင္းကို၇ပ္တန္းသင္.ပါျပီ။
ျမန္မာမိုးေလ၀ါသဌါနေပါ.ဆမွဳေျကာင္.နာဂစ္ကာလလူေသဆံုးမွဳကို၇ွတ္ခ်သလို၊ျမန္မာစစ္အစိုး၇ဲ.
က်န္မာေ၇းဌါနကလၻက္အပါအ၀င္အျခားေသာအစားအစာမ်ားဆိုးေဆးပါ၀င္မွဳတိုက္ဖ်က္မွဳကို
က်ေနာ္တို.ခ်ီးက်ဴး၇မည္၊ဘဂၤလီမွဳဆလင္မ်ား၏အမည္ခံတိုင္း၇င္းသားျကိဳးပမ္းမွဳကာလတြင္ႏိုင္ငံ
တကာတို.၏ဖိအားေပးမွဳကိုျကံျကံခံကာအမွန္တ၇ားဖက္မွ၇ပ္တည္မွဳကိုေထာက္ခံ၇မည္။ပါလက္
စတိုင္းတြင္ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို. settlement ခ်သကဲ.သို.ဘဂၤလားေဒ.အစိုး၏ဘယ္ေတာ.မွမကုန္ဆံုးႏိုင္
ေသာမွဳဆလင္ Refugee မ်ားကိုတ၇ား၀င္ေ၇ာ၊တ၇ားမ၀င္ေ၇ာခ်ထား၇န္ျကိဳးစားမွဳကိုကာကြယ္
၇န္ျခံစည္း၇ိုးခတ္ျခင္းကိုမ၇ွတ္ခ်သင္.ပါ။မျကာေသးခင္ကျဖစ္ပ်က္သြားေသာအခဲြစိတ္ခံေက်ာင္း
သူေလးတဦးေသဆံုးမွဳတြင္ျပည္ပအသံလႊင္.ဌါနမ်ား၏အသံလႊင္.ခ်က္အ၇သိ၇ွိ၇ျပီးတာ၀န္ယူအ
ျပစ္ေပးမွဳကိုမျကိဳဆိုသင္.ပါလား။
ယခုတိုင္း၇င္းသားလူမ်ိဳးစုတစု၏ဂုဏ္သိကၠာကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ကာတျခားလူမ်ိဳးမ်ားကိုေသြးေႏွာ
လူမ်ိဳ၇န္ျကိုးစား၇ုံသာမကေနာင္တခ်ိန္လူမ်ိဳးစုတခုဖန္တီး၇န္ျကိုးစားေသာ၊အ၇ိပ္ေနအခက္ခ်ိဳးသူ
မ်ား၏လုပ္၇ပ္ကိုကာကြယ္၇န္ျကိုးစားေသာျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၇ဲ.အေမွ်ာ္အျမင္ျကီးေသာလုပ္
ေဆာင္ခ်က္ကိုဒီေန၇ာမွခ်ီးက်ဴးလိုက္၇ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ဒီသတင္းေလးကို http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=2222 ဖတ္၇ွျပီးခ်ီးက်ဴးသင္.
တယ္လိုထင္၇င္ဒီေမးလ္ေလးကို forward လုပ္လိုက္ျကပါ။

ခ်စ္အိကို