Apr 6, 2011

သၾကၤန္ေရနဲ႔အတူ ပါးစပ္သမားေတြ ပေပ်ာက္ပါေစ☀ပါးစပ္ၾကီးနဲ႔ ဆုေတာင္းရုံနဲ႔ ဘာမွ မရပါ။
☀ပါးစပ္ၾကီးနဲ႔ ျမန္မာျပည္ၾကီးတုိးတက္ခ်င္ေျပာေနလုိ႔ ဘာမွ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။
☀ပါးစပ္ၾကီးနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးခ်င္တယ္ေျပာလုိ႔ စည္းလုံးမည္ မဟုတ္ပါ။
☀ပါးစပ္ၾကီးနဲ႔ ၀တရုတ္ေတြကုိ မုန္းေနလုိ႔ ဘာမွျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။
☀ပါးစပ္ၾကီးနဲ႔ ယုတ္ညံ့သည့္ မြတ္ဆလင္၀ါဒကုိ အျမစ္ျဖဳတ္ေနလုိ႔လဲ ဘာမွ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။

★နအဖ သည္ တုိင္းျပည္၏ အဓိက ရန္သူမဟုတ္ပါ။
★ဒီမုိမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ အဓိက ရန္သူမဟုတ္ပါ။
★အေမရိကန္သည္ တုိင္းျပည္၏ အဓိက ရန္သူမဟုတ္ပါ။
★တရုတ္ၾကီးသည္ တုိင္းျပည္၏ အဓိက ရန္သူမဟုတ္ပါ။
တုိင္းျပည္အေရးကုိ ေဘးမွေန လက္ပုိက္ၾကည့္ေနသည့္ အက်င့္ဆုိးသည္ ျမန္မာျပည္၏ အဓိကရန္သူျဖစ္သည္။ ထုိစိတ္ဓါတ္ကုိ မတုိက္ခုိက္ႏုိင္က ျမန္မာေတြ ကုလား၊ တရုတ္၊ ထုိင္းတုိ႔၏ ႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းကုိ ခံရေပါမည္။

★တုိင္းျပည္တုိးတက္လုိေသာ္ . . . တုိင္းရင္းသား မ်က္ကန္း၀ါဒီျဖစ္လွ်င္ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ ကရင္ ၊ ရွမ္း ၊ ပေလာင္ဆုိတဲ့ တံဆိပ္မၾကည့္ပဲ အျမင္က်ဥ္းသူမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၾကပါ။ ဆန္႔က်င္ၾကပါ။
★ဗမာျပည္ဟု ေျပာဆုိခ်င္းကုိ ရပ္တံ့ျပီး ရခုိင္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္ဆုိေသာ စကားေျပာလွ်င္ လက္ပုိက္မၾကည့္ပါနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၾကပါ။ (ရခုိင္ႏွင့္ ရွမ္းသည္ ျပည္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ ဗမာသည္လည္း ျပည္တစ္ခုမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာသည္သာ ျပည္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္)
★စစ္သားမ်ားကုိ ၀ါးလုံးရွည္နဲ႔ ရမ္းျပီးဆဲေနသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ၾကပါ။
★ဒီမုိအားလုံးကုိ ၀ါးလုံးရွည္နဲ႔ ရမ္းျပီးဆဲေနသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ၾကပါ။

☼သခင္ေရႊဂ်ဴးလုိပဲ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ မြတ္ဆလင္ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ မြတ္ဆလင္၀ါဒ အျမစ္ျပဳတ္မည္။
☼သခင္ေရႊဂ်ဴးလုိပဲ ျမန္မာျပည္အေရးကုိ အုတစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္လုပ္လွ်င္ ျမန္မာျပည္ၾကီးသာယာမည္။
☼အမ်ဳိးသားအေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာေရး ၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေတြကုိ လက္ပုိက္မၾကည့္ပါနဲ႔ေတာ့။ ပါးစပ္သမားေတြပေပ်ာက္ျပီး လက္ေတြ႔သမားေတြ ေပၚထြက္ပါေစ။

ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာေတြ စိတ္သစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါေစ။.

No comments: