Mar 20, 2010

လူက်င့္၀တ္နဲ႔ လက္ေတြ႔က်က် 2010


က်ဳပ္တုိ႔ေျပာတာ လက္ခံႏုိင္ရဲ႕လားဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ နအဖ၊ ဒီမုိ၊ တတိယလူေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတေတြနဲ႔ အေတြ႔အၾကဳံေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္အမ်ားစုဟာလည္း ႏုိင္ငံေရးကိစၥမွာ ေတြးေခၚစဥ္းစားေနသူေတြမုိလုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြပါ။ သူတုိ႔ရင္ထဲမွာ အမုန္းအဃာတေတြ၊ ေဒါသေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေတာ႔ အသိစိတ္ေတြကင္းမဲ့ေနတယ္။ သံကုိသံေခ်းတက္ေနသကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔ ဥာဏ္မွာ စဥ္းစားႏုိင္စြမ္းေတြ ကင္းမဲ့ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အေရမရအဖတ္မရ ေစာက္တင္းေျပာ ၊ ေစာက္ျပစ္တင္၊ ေစာက္ရန္ျဖစ္ ေစာက္ျငင္းခုံမွဳေတြစတာေတြနဲ႔ အခ်ိန္ေတြျဖဳံန္းေနၾကတာပါ။

2010 ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံသူေတြက ေထာက္ခံဖုိ႔ စည္းရုံးေနတယ္။ ဆန္႔က်င္သူေတြကလည္း အေၾကာင္းေပါင္းမ်ဳိးစုံျပသျပီး ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ ေဆာ္ေၾသေနတယ္။ အဲလုိစည္းရုံးလွဳ႔ံေဆာ္ေနတာ လေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါျပီ။ လူထုအေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္သင့္လား လက္ခံသင့္လားဆုိတဲ့အေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရရွိ ပါျပီ။ ေနာက္ထပ္ဆက္ျပီး တင္ျပစရာမလုိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ . . . အခုအခ်ိန္အထိ ဆန္႔က်င္ဖုိနဲ႔ ေထာက္ခံဖုိ႔ ေျပာဆုိမွဳေတြဟာ စည္းရုံးေနတယ္လုိ႔မေခၚဘူး။ စည္းရုံးတယ္ဆုိတာ ၃ - ၄ လေလာက္ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေျပာျပရပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ လက္ခံတာ မခံတာက သူတုိ႔အပုိင္းျဖစ္သြားပါျပီ။ လူေတြကုိ သူတုိ႔ဖာသာစဥ္းစားျပီး ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးလုိက္ရမွာပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ဆႏၵနဲ႔အတူတူသူတုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ပါမယ္။ ကြာျခားခ်င္ ကြာျခားပါမယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လက္ခံရမွာပါ။ အခုေလာက္အခ်ိန္အၾကာၾကီးေျပာဆုိေနတာဟာ ငါ့ေျပာစကားကုိ လက္မခံရေကာင္းလားဆုိျပီး အတင္းဇြတ္ရုိက္သြင္းေနတဲ့ အေနအထားပါ။

ဒီအျပဳအမူဟာ တုိက္ရုိက္မဟုတ္ေပမယ့္. . . . ငါစဥ္းစားသလုိ စဥ္းစားရမယ္. . . ငါေတြးသလုိ ေတြးရမယ္ . . . ငါ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ မင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အတူတူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာသက္ေရာက္ေနပါတယ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳအရပဲျဖစ္ျဖစ္ . . . ဒီမုိ၀ါဒအရပဲျဖစ္ျဖစ္ လုံး၀ မမွန္ကန္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးစကားနဲ႔ေျပာရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖါက္တာပဲ။ ေသနတ္နဲ႔ေထာက္ျပီး မိမိဆႏၵအတုိင္းလုပ္ခုိင္းတာဟာ အဏာရွင္လုပ္ရပ္ျဖစ္သလုိပဲ. . . ငါဆႏၵအတုိင္းမျဖစ္ရေလသလားဆုိျပီး အျမဲဆုိသလုိ မိမိ၀ါဒကုိရုိက္သြင္းေနရင္.. ဒါဟာလည္း အဏာရွင္စိတ္ထားပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံတဲ့သူေတြက ဒီမုိရဖုိ႔တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလုိေျပာေနရတာ။ ကန္႔ကြက္သူေတြကလဲ စစ္အစုိးရကုိ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတာမိုလုိ႔ အႏာၱရယ္မ်ားတယ္.. .. ဒါ့ေၾကာင့္ေျပာေနရတာဆုိျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ေျပာသလုိပဲ… မိမိစုိးရိမ္စိတ္.. မိမိအျမင္ကုိ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာပဲ ေဖၚျပသင့္ပါတယ္။ အဲဒီထက္ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ စုိးရိမ္စိတ္မဟုတ္ေတာ့ပဲ တပါးသူအေပၚမွာ စုိးမုိးလုိတဲ့ စိတ္သာျဖစ္ေနတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အဏာရွင္ စိတ္ဓါတ္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 2010ကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔စည္းရုံးတယ္ဆုိတာေတြ… 2010ကုိဆန္႔က်င္ဖုိ႔ လွဳ႔ေဆာ္တာေတြကုိ ရပ္ပါေတာ့။ ေထာက္ခံလုိစိတ္ရွိသူက ေထာက္ခံပါေစ။ ဆန္႔က်င္လုိစိတ္ရွိသူက ဆန္႔က်င္ပါေစ။ ငါ့ဆုံးျဖတ္သလုိ မဆုံးျဖတ္လုိ႔ဆုိျပီး ဇြတ္ၾကီး မေျပာပါနဲ႔ေတာ့။ ပုဂၢိဳလ္ေရးလည္း မတုိက္ခတ္ပါနဲ႔။ အဲဒီအေျပာအဆုိေတြဟာ အင္မတန္ကုိ ရုိင္းစုိင္းျပီး ေအာက္တန္းက်ပါတယ္။

အၾကံျပဳလုိတာက . . . အခုအခ်ိန္မွာ အျမင္မတူတဲ့သူေတြ ညွိႏွဳိင္းရမယ့္အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မိမိဆုံးျဖတ္ထားတာကုိ ဦးတည္ျပီးအေကာင္အထည္ေဖၚသြားရမယ့္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္တူကုိယ္တူေတြပဲ ေဆြးေႏြးမွဳေတြလုပ္ၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေထာက္ခံတဲ့သူေတြရဲ႕ ဘေလာ့နဲ႔ ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ေရးသားျခင္းမျပဳပါနဲ႔။ သူတုိ႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားေပးပါ။ ထုိ႔အတူပဲ ဆန္႔က်င္သူေတြေရးသားေနတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေထာက္ခံဖုိ႔ ေျပာဆုိခ်င္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကုိ စစ္အဏာရွင္ေအာက္မေရာက္ေစလုိတဲ့ စိတ္ကုိအေျခခံျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဖ်က္ဖုိ႔ၾကိဳးစားမွဳကုိ အျမင္မတူေပမယ့္ လက္ခံေပးၾကပါ။ လူတုိင္းမွာ မိမိယုံၾကည္ရာကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသလုိ... ကုိယ္ယုံၾကည္ရာကုိျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ ( ဒါေပမယ့္ 2010ကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ / ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ စည္းရုံးေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀ုိင္း၀န္းဆန္႔က်င္ၾကပါ။)


လုပ္သင့္တာေတြေဆြးေႏြးရေအာင္

ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ေတြအားလုံးက ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္ခံဖုိ႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔အတြက္ အေျခတင္ျငင္းခုံမွဳမွာပဲ ထပ္ေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ အဲဒါပဲလုပ္ရမလားဆုိျပီး အမွတ္မွားေနၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 2010 ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံသူေတြ အေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္သူေတြကုိ ရွင္းျပစရာမလုိေတာ့ပါဘူး။ (သေဘာမတူရင္ သူဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ဆန္႔က်င္ပါေစ) မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ဖုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ျပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြအေၾကာင္း၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မူ၀ါဒ၊ လႊတ္ေတာ္၊ မဲဆႏၵနယ္၊ အေျခခံဥပေဒ စတဲ့ကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ၾကရပါမယ္။ လုပ္စရာနဲ႔ေျပာစရာေတြက ေရတြက္မျပႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါတယ္။ အဲေလာက္မ်ားျပားလွတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ေမ့ထားျပီး အခုထက္ထိ 2010ကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ စည္းရုံးေရးကုိ တရားေဟာေနမယ္ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ကုိ မွားယြင္းတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္လုိသူေတြ အေနနဲ႔လည္း. . . မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ခ်က္အတုိင္း လုပ္ကုိင္ၾကပါ။ ဒါေပမယ့္ မိမိနဲ႔အျမင္မတူတဲ့သူေတြကုိ မတုိက္ခုိက္ပါနဲ႔။ အဲလုိတုိက္ခုိက္ေတာ့ ဘာအက်ဳိးရွိမွာမုိ႔လဲ? ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးက ပ်က္သြားမွာလား? အဲဒါေတြဟာ လုံး၀ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ စကားစပ္လုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိပဲ ဆန္႔က်င္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒကုိ လုံး၀ . . . လုံး၀ကုိ. . . ဆန္႔က်င္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုိလုိလားလားနဲ႔ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာပဲ။ NO လုပ္ဆုိျပီး အနီေရာင္အကၤ်ီေတြနဲ႔ အလုပ္ရွဳပ္ခဲ့တာ မွတ္မိေသးရဲ႕လား? (ဗီဒီယုိ) ယွဥ္ျပိဳင္တုံးက ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး . . .မိမိတုိ႔ဆႏၵအတုိင္းျဖစ္မလာေတာ့. . ရလဒ္ကုိ လက္မခံဘူးဆုိျပီး လုပ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီစံနစ္နဲ႔ အညီလက္ခံရပါမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အေျခခံဥပေဒအေပၚ ဘာမွေစာဒကမတက္နဲ႔။

အေရးၾကီးဆုံးေျပာလုိတာက .. ခင္ဗ်ားတုိ႔က 2010ကုိ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ခ်င္ရင္… ဘာစတိတ္မန္႔မွမထုတ္နဲ႔။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္ေတြ႔က်က် ဘယ္လုိဖ်က္ရမလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးက်ပါ။ အေျဖရွာပါ။ သံရုံးေရွးမွာ ဆႏၵျပမယ္ဆုိရင္ လူမ်ားမ်ားရေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ ျပည္တြင္းမွာ ဆႏၵျပပြဲလုပ္လုိတယ္ဆုိရင္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ပါ။ (အဲဒီလုိေဆြးေႏြးမွဳမွာ လုံး၀ေႏွာင့္ယွက္မွာမဟုတ္သလုိ.. ေႏွာင့္ယွက္သူေတြရွိရင္လည္း ကူညီတားဆီးေပးမယ္။ လက္ေတြ႔သမားေတြကုိ အားေပးပါတယ္) ေမတၱာရပ္ခံလုိတာက ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံသူေတြကုိေတာ့ အေႏွာင့္အယွက္မေပးပါနဲ႔။ အၾကမ္းဖက္တာေတြ.. ဗုံးေဖါက္တာေတြေတာ့ မျပဳလုပ္ၾကပါနဲ႔။ အဲဒါေတြက ဒီမုိကေရစီမက်သလုိပဲ… လူက်င့္၀တ္နဲ႔လည္းမညီညြတ္ပါဘူး။

အက်ဥ္းခ်ုပ္ေျပာလုိတာက. . . ေရြးေကာက္ပြဲေထာက္ခံရင္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ညီေအာင္ ပါတီေတြအေၾကာင္း.. အမတ္ေတြအေၾကာင္း.. မူ၀ါဒစတဲ့အက်ဳိးရွိတာေတြကုိ ေဆြးေႏြးၾကပါ။ 2010ကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ ဆက္ျပီး မစည္းရုံးၾကပါနဲ႔။ ဆန္႔က်င္သူေတြကလည္း အက်ဳိးမရွိပဲ အခ်ိန္မျဖဳံးပါနဲ႔။ လူအင္အားစုစည္းဖုိ႔လိုရင္ စုစည္းပါ။ လုပ္သင့္တာ လုပ္ၾကပါ။ 2010ကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ /လက္ခံဖုိ႔ ျငင္းခုံရမယ့္အခ်ိန္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ မိမိယုံၾကည္ရာကုိ လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ရမယ့္အခ်ိန္သာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္လုံးလုံး အေရမရအဖတ္မရ ျငင္းခုံတဲ့အက်င့္ေတြေဖ်ာက္ျပီး . . .လက္ေတြ႔က်က် စဥ္းစားေတြးေခၚၾကပါေတာ့။ ဒုိ႔ျပည္ကုိ ခ်စ္ၾကပါ။


ျမန္မာျပည္ၾကီးသာယာပါေစ
ေတာသားႏွစ္ေယာက္★ ★ ★ ★ ★ငါတုိ႔ျမန္မာ့ေျမတြင္ မြတ္ဆလင္ေတြလုိ အေဖက သမီး၊ သားက အေမ၊ အစ္ကိုက ညီမ၊ တူက အေဒၚ၊ ေျမးက အဖြားကုိ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးလုံး၀မရွိ။ တရုပ္လုိလည္း ကေလးအရင္းကုိ မိန္းခေလးျဖစ္လုိ႔ ေမြးခန္းထဲမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးငါတုိ႔မွာ မရွိ။ အေနာက္ဖက္လုိလည္း ကာကြယ္ေဆးမွာ အဆိပ္ခတ္တာမ်ဳိးလည္းမရွိ။ နအဖႏွင့္ ဒီမုိသမားေတြအခ်င္းခ်င္း ေစာက္တင္းေျပာတာေတြ ၾကားဖန္မ်ားလုိ႔ ၊ မၾကီးမငယ္ရန္ျဖစ္တာေတြ ျမင္ဖန္မ်ားလုိ႔သာ ျမန္မာျဖစ္ရတာကုိ ဂုဏ္ငယ္ေနျခင္းျဖစ္၏


ႏွစ္သစ္မွာ ျမန္မာျဖစ္ရတာဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ဂုဏ္ယူတတ္ပါေစ။


ယုတ္ညံ့သည့္မြတ္ဆလင္၀ါဒ အျမစ္ျဖဳတ္ေရးမွာ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္ျဖစ္လာပါေစ။

No comments: