Sep 27, 2009

အျဖဴဖင္ရက္လုိတဲ့ ဗမာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားသုိ႔where have they all gone?
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကုိလုိနီေခတ္က အခုထက္ပုိမုိ ေကာင္းမြန္တယ္ဆုိျပီး ဒီမုိငတုံးေတြက ေျပာဆုိက်ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဦးေဏွာက္မရွိသူေတြရဲ႕ ေျပာတဲ့စကားသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔မွာကုိ 9/11 မွာ သူတုိ႔ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းကုိ ဗုံးနဲ႔ခြဲျပီး သတ္ျပစ္ခဲ့တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရွးတခ်ိန္တုံးက အဂၤလိပ္ေတြက အခုေခတ္ထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္တယ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ နည္းနည္းေလးစဥ္းစားသင့္တယ္။ ဒီမုိငတုံးေတြကုိပဲ အျပစ္မေျပာလုိပါဘူး။ အိမ္က်ယ္နအဖမွာလဲ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိေတာ့ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ကုိလုိနီေခတ္က အဂၤလိပ္လုပ္ရပ္ေတြကုိ တိတိက်က် ေရးသား သင္ျပေပးတာမရွိပါဘူး။ ေတာင္ေပၚနဲ႔ေျမျပန္႔ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တယ္လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ ယ္လုိေသြးခြဲခဲ့လည္းဆုိတာ အတိအက် မေရးျပပါဘူး။ အဂၤလိပ္ကုိ “သခင္”လုိ႔ေခၚရတယ္ဆုိျပီးေျပာပါတယ္။ သခင္လုိ႔မေခၚရင္ ဘယ္လုိ အေရးယူလဲဆုိတာ မေရးျပပါဘူး။ ထုိ႔အတူပဲ က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဂလုံဦးေစာက လုပ္ၾကံတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ အဂၤလိပ္က ဦးေစာကုိ လက္နက္ေပးတာေတြနဲ႔ ေသြးထုိး ေျမွာက္ပင့္ေပးတဲ့အေၾကာင္းကုိေတာ့ ေျပာမျပပါဘူး။ သမုိင္းကုိ အမွန္အတုိ္င္းမသင္ခဲ့ရလုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ေတြက ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိ အထင္ေသးျပီး ႏုိင္ငံျခားကုိ အထင္ၾကီးစိတ္ေတြ ၀င္ကုန္တာေပါ့ဗ်ာ။

ဗမာမဟုတ္တဲ့တုိင္းရင္းသား ေတြဟာ အေနာက္ဖက္ကုိ အထင္ၾကီးျပီး အားကုိးၾကပါတယ္။ (ဗမာလည္းတုိင္းရင္းသား တစ္ခုမုိလုိ႔ “ဗမာမဟုတ္တဲ့တုိင္းရင္းသား”လုိ႔ ေရးထားတာပါ။ ေနာက္ျပီး တုိင္းရင္းသားလုိ႔ေျပာတာဟာ ႏွိမ္ခ်ေျပာသလုိ ခံစားမိလုိ႔ မသုံးႏွဳံန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ ၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ တုိင္းရင္းသား၊ ဗမာ စတဲ့ အေခၚအေ၀ၚေတြအစား “ျမန္မာလူမ်ဳိး” လုိ႔ပဲ ေခၚျခင္ပါတယ္။ ျမန္မာဆုိတဲ့ နာမည္က အားလုံးတန္းတူ သေဘာထားသလုိ ခံစားမိလုိ႔ပါ) အဂၤလိပ္၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္ေတြဟာ သူတုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ခဲ့တဲ့ ေဒသေတြမွာ လူေတြကုိ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္သတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာပဲ အဂၤလိပ္ေတြက ေဒသခံေတြကုိ သတ္ျဖတ္ျပီးေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ျမန္မာျပည္က ေတာင္ေပၚေဒသက လူေတြကုိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ထားတယ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဆုိတာ စဥ္းစားႏုိင္ဖုိ႔ ဗီဒီယုိေလးကုိ တင္ျပလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အျဖဴေတြရဲ႕ ဖင္ကုိရက္လုိတဲ့ ဗမာမဟုတ္တဲ့တုိင္းရင္းသားေတြ ၾကည့္ရွဳဖုိ႔ အဓိကရည္ရြယ္ပါတယ္။

---------------------------
America Home of the FREE home of the Brave my ass! America tries to hide it's sins committed against the True Peoples of America. How much is enough. How can you take everything and justify it? We put the presidents on our money the same ones who broke their word. We honor these murders? I honor my family some of whom died on the trail of tears. I honor the Man who keeps his word. Don't expect me to go along quietly. I am of course who I am ... pissed
I have been looking on line more than usual and I have found out I hate the web.
I was looking for authentic information and I find the glossy white man version of all things indigenous. I looked up Native American wedding blessings and 10 websites had the one lame ass fucking poem ,,, I guess us Indians have not published more than one poem for an entire race of people. Then I came across this which seem different ceremonies

How to Plan a Native American Wedding

By eHow Weddings Editor

Rate: (14 Ratings)

Native American weddings are a true reflection of
the couple's inner spirituality and beliefs. Some couples
today embrace traditions from their heritage, while others
prefer a more modern
approach. Either way, each ceremony is completely


Things You'll Need: * Indian Love Flute * Woven Baskets * Drums * Peyote

ah don't we always eat some peyote or smoke it or what ever I have never seen peyote so I would have to research unlike this fucking website.

Step1
Determine those customs and traditions that have meaning to you, and make them a part of your special day.
Step2
Select a site to hold the ceremony. Some possibilities include chapels or other spiritual places, historical landmarks, Indian monuments, or reservations.
Step3
Choose a prayer that you would like to have read at the ceremony.
Step4
Ask someone to play an Indian Love Flute. Legend says that this flute, which is carved out of cedar wood, holds the power of attraction and was used to enhance courtship.
Step5
Invite everyone from the extended families of both the bride and groom, along with the community, to celebrate the marriage. Usually, an officiating elder is at the center of the group.
Step6
Prepare decorative baskets to hold corn, which is a symbol of fertility. This is presented to the couple during the ceremony.
Step7
Use woven willow baskets to hold cornmeal for blessings or prayers.
Step8
Direct the opening of the ceremonial baskets always to the east, since this is a sacred direction where no harm shall pass.
Step9
Follow a Native American Church tradition of using drums containing peyote tea. (Peyote is a type of cactus known for its mind-altering properties.) The drums are played during the ceremony, following which guests drink the tea.
I am so fucking insulted. If this had been another ethnic group, preacher and politicians would go on Dr Fucking Phil to address the issue... How come the Indians never get as much respect??? I hear all the time Black history month(which is great don't take that wrong) But where is the Native American Holocaust doesn't have a "month" because we as Indian do not have a Martin Luther King. We had John Trudell and the government sealed his family in there house and kill them all. Grandmother , expecting wife, and daughter. Government isn't going to show that in history books or movies of the week. Validation and respect isn't to much to ask after loosing everything, Not once but twice. go boomer sooner. I love my football team but stop and think what the name really means. The land the Indians were whopped into taking after the torture the government inflected on them and then the were told hold up .....we need that land to ....fuck you again. "Stupid fucking white man"a quote from one of my favorite jim jarmusch deadman movie..
(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: