Jul 3, 2009

ရုရွေရာက္ဘန္တုိ

ျမန္မာ့သုိင္းကုိ ျမန္မာေတြ အေလးမထားေပမယ့္ ရုရွေတြကအလးထားပါတယ္။ ရုရွမွ ျမန္မာ့သင္တန္း၀က္ဆုိက္ကုိ ၾကည့္လုိပါက www.kanrit.ru တြင္ေလ့ာႏုိင္ပါသည္။ သူ႔သင္တန္းနာမည္ကေတာ့ Shan Gyi လုိ႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။


(ယုံၾကည္ခ်က္ ။ ။ မုဒိမ္းေကာင္ လူရမ္းကား ၀ါဒကုိ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔… ႏွိပ္ကြပ္ရလုိ႔လဲ ပီတိမျဖစ္ပါနဲ႔. . . ကုလားကုိလဲ လူမ်ဳိးေရး မႏွိပ္ကြပ္ပါနဲ႔ . . အဲဒါေတြက အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ယုတ္ညံ့သည့္ ၀ါဒဆုိးၾကီးကုိ ျဖဳိဖ်က္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားကုိယ္တုိင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေရးက လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျဖစ္ပါသည္ )

No comments: